Navigacija

Sklep o višini zneskov letnih nadomestil za nadzor in taks v zvezi s postopki odločanja Banke Slovenije po Zakonu o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 11-467/2018, stran 1696 DATUM OBJAVE: 23.2.2018

VELJAVNOST: od 2.3.2018 / UPORABA: od 2.3.2018

RS 11-467/2018

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 24.12.2022 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.12.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 11/18, 155/22

Časovnica

Na današnji dan, 7.12.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 24.12.2022
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

467. Sklep o višini zneskov letnih nadomestil za nadzor in taks v zvezi s postopki odločanja Banke Slovenije po Zakonu o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih

 
 
Na podlagi petega odstavka 161. člena, šestega odstavka 247. in šestega odstavka 263. Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (Uradni list RS, št. 7/18 in 9/18 – popr., v nadaljevanju ZPlaSSIED), 330. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR in 41/17) v povezavi z 280. členom ZPlaSSIED ter na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije
 

S K L E P
o višini zneskov letnih nadomestil za nadzor in taks v zvezi s postopki odločanja Banke Slovenije po Zakonu o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(predmet urejanja)

 
Ta sklep ureja:
 
1.
višino zneskov letnih nadomestil za opravljanje nadzora, ki so jih dolžne plačevati osebe, nad katerimi Banka Slovenije opravlja nadzor po ZPlaSSIED,
 
2.
takse za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj, za razširitev dovoljenj, za vpis v register in o ugovorih, o katerih odloča Banka Slovenije v skladu z ZPlaSSIED.
 

2. člen

(izrazi)

 
Izrazi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot isti izrazi v ZPlaSSIED.
 

2. LETNA NADOMESTILA

 

2.a člen

(izračun letnega nadomestila)

 
(1)
Višina skupnega letnega nadomestila vseh zavezancev iz prvih odstavkov 3., 4. in 5. člena tega sklepa za posamezno leto se izračuna na podlagi dejanskih stroškov nadzora Banke Slovenije nad temi zavezanci v letu, za katero se zaračunava nadomestilo, zmanjšanih za prihodke iz taks, ki jih ureja ta sklep. Pri izračunu nadomestila za zavezance iz prvega odstavka 4. člena tega sklepa se ne upoštevajo stroški nadzora, ki se nanašajo na primere iz 4. točke prvega odstavka 3. člena tega sklepa.
 
(2)
Dejanski stroški nadzora Banke Slovenije za posamezno koledarsko leto vključujejo:
 
1.
stroške organizacijskih enot Banke Slovenije, ki so neposredno povezani z izvajanjem nadzora zavezancev iz prvega odstavka prejšnjega člena (neposredni stroški);
 
2.
del stroškov ostalih organizacijskih enot Banke Slovenije, ki izvajajo administrativne storitve in podporo organizacijskim enotam iz prejšnje točke (posredni stroški).
 
(3)
Višina letnega nadomestila zavezancev iz prvih odstavkov 3., 4. in 5. člena tega sklepa za posamezno leto se izračuna kot vsota fiksnega deleža in variabilnega deleža.
 
(4)
Če oseba postane zavezanec za plačilo letnega nadomestila v skladu s tem sklepom znotraj posameznega koledarskega leta, se za plačilo letnega nadomestila upošteva njegov sorazmerni del glede na število polnih mesecev opravljanja nadzora Banke Slovenije nad zavezancem. Če prenehajo razlogi, zaradi katerih je bila oseba zavezanec za plačilo letnega nadomestila v skladu s tem sklepom, znotraj posameznega koledarskega leta, se pri izračunu letnega nadomestila temu zavezancu upošteva sorazmerni del glede na število polnih mesecev opravljanja nadzora Banke Slovenije nad tem zavezancem. Če je zavezanec prenehal znotraj koledarskega leta in nima pravnega naslednika ali pravni naslednik ni sam zavezanec iz prvih odstavkov 3., 4. in 5. člena tega sklepa, se sorazmerni del letnega nadomestila porazdeli med vse preostale zavezance za plačilo letnega nadomestila, določene v prvem odstavku tega člena, v skladu z metodologijo iz tega člena.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window