Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-J)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 68-3192/2017, stran 9500 DATUM OBJAVE: 1.12.2017

RS 68-3192/2017

 
 

3192. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-J)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-J)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-J), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 22. novembra 2017.
 
Št. 003-02-10/2017-19
 
Ljubljana, dne 30. novembra 2017
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O LOKALNIH VOLITVAH (ZLV-J)

 

1. člen

 
V Zakonu o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
 
»S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva Sveta 94/80 (ES) z dne 19. decembra 1994 o določitvi podrobne ureditve za uresničevanje volilne pravice in pravice do kandidiranja na lokalnih volitvah državljanov Unije, ki prebivajo v državi članici, v kateri nimajo državljanstva (UL L št. 368 z dne 31. 12. 1994, str. 38), zadnjič spremenjena z Direktivo Sveta 2013/19/EU z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi Direktive 94/80/ES o določitvi podrobne ureditve za uresničevanje volilne pravice in pravice do kandidiranja na lokalnih volitvah državljanov Unije, ki prebivajo v državi članici, v kateri nimajo državljanstva, zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L št. 158 z dne 10. 6. 2013, str. 231).«.
 
Tretji odstavek se črta.
 

2. člen

 
V drugem odstavku 5. člena se besedilo »dovoljenje za stalno prebivanje« nadomesti z besedilom »potrdilo o prijavi stalnega prebivanja«.
 

3. člen

 
Prvi odstavek 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
»Redne volitve v občinske svete se opravijo tretjo nedeljo v novembru.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window