Navigacija

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za pozidavo območja občinskega podrobnega prostorskega načrta med Kozjansko ulico in Potjo na Zajčjo goro v Šmarju

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 29-1110/2013, stran 3633 DATUM OBJAVE: 5.4.2013

VELJAVNOST: od 13.4.2013 / UPORABA: od 13.4.2013

RS 29-1110/2013

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 13.4.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 12.7.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 29/13

Časovnica

Na današnji dan, 12.7.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 13.4.2013
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1110. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za pozidavo območja občinskega podrobnega prostorskega načrta med Kozjansko ulico in Potjo na Zajčjo goro v Šmarju

 
 
Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US 40/12 – ZUJF), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 9. in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11) je Občinski svet Občine Sevnica na 20. redni seji dne 27. 3. 2013 sprejel
 

O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za pozidavo območja občinskega podrobnega prostorskega načrta med Kozjansko ulico in Potjo na Zajčjo goro v Šmarju

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(predmet odloka)

 
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja občinskega podrobnega prostorskega načrta za pozidavo območja med Kozjansko ulico in Potjo na Zajčjo goro v Šmarju, ki ga je izdelalo podjetje DEMIDA ARHITEKTURA d.o.o. Boštanj, v marcu 2013, tako da določa:
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE
 
II OBSTOJEČA IN PREDVIDENA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
 
III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
 
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
 
V. ZAGOTAVLJANJE IZGRADNJE KOMUNALNE OPREME
 
VI. KONČNE DOLOČBE
 

2. člen

(vsebina programa opremljanja)

 
S programom opremljanja se uskladi gradnja objektov in omrežij javne gospodarske infrastrukture, določijo roki gradnje te infrastrukture s pogoji priključevanja nanjo ter določijo tehnični pogoji opremljanja in finančna konstrukcija opremljanja.
 
Program opremljanja vsebuje:
 
-
splošni del programa opremljanja,
 
-
prikaz obstoječe in predvidene infrastrukture,
 
-
prikaz vseh stroškov gradnje nove komunalne infrastrukture,
 
-
prikaz obračunskih stroškov za novo in obstoječo komunalno infrastrukturo,
 
-
terminski plan izgradnje,
 
-
podlage za odmero komunalnega prispevka,
 
-
grafične priloge.
 

3. člen

(razlogi za sprejem programa opremljanja)

 
Program opremljanja:
 
-
je podlaga za opremljanje zemljišč s predvideno javno gospodarsko infrastrukturo, ki je potrebna, da se prostorske ureditve, načrtovane z občinskim podrobnim prostorskim načrtom izvedejo in služijo svojemu namenu,
 
-
določa podrobnejša merila in pogoje za odmero komunalnega prispevka za predvidene investicije v komunalno infrastrukturo in komunalnega prispevka za obstoječo komunalno infrastrukturo,
 
-
posebej opredeljuje investicije, katerih gradnja se bo lahko oddala na podlagi pogodbe o opremljanju v skladu z 78. členom Zakona o prostorskem načrtovanju med Občino Sevnica in investitorjem objektov, ki se priključujejo na cestno in komunalno infrastrukturo. Investitor bo lahko skladno s pogodbo opremil območje s komunalno infrastrukturo v rokih in obsegu kot to določa pogodba o opremljanju in program opremljanja.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window