Navigacija

Stališče 18 – Revizijski pregled letnega poročila investicijskega sklada

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 7-114/2023, stran 280 DATUM OBJAVE: 20.1.2023

VELJAVNOST: od 28.1.2023 / UPORABA: od 28.1.2023

RS 7-114/2023

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 28.1.2023 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 29.11.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 7/23

Časovnica

Na današnji dan, 29.11.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 28.1.2023
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

114. Stališče 18 – Revizijski pregled letnega poročila investicijskega sklada

 
Na podlagi druge alineje četrtega odstavka 25. člena in druge alineje prvega odstavka 32. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K, 84/18, 115/21) strokovni svet Agencije za javni nadzor nad revidiranjem (v nadaljevanju Agencija) sprejema
 

S T A L I Š Č E  1 8  
Revizijski pregled letnega poročila investicijskega sklada

 

UVOD

 

1. člen

(vsebina Stališča)

 
(1)
Stališče strokovnega sveta Agencije o revizijskem pregledu letnega poročila investicijskega sklada (v nadaljevanju stališče) pojasnjuje postopke pri posebnem revizijskem poslu, ki ga opravi revizor na podlagi 2. točke prvega odstavka 2. člena Sklepa o revizijskem pregledu letnega poročila investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 11/16; v nadaljevanju Sklep).
 
(2)
Določila stališča se smiselno uporabljajo za vse investicijske sklade, ki so zavezani pripravi letnega poročila po Zakonu o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15, 81/15, 77/16, 77/18, 161/21 in 101/22; v nadaljevanju ZISDU-3).
 
(3)
Kadar se stališče sklicuje na določila drugih predpisov, se ta določila uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
 

2. člen

(opredelitev pojmov)

 
Pojmi, uporabljeni v stališču, imajo enak pomen kot v določilih zakona, ki ureja gospodarske družbe, zakona, ki ureja revidiranje, in drugih pravil revidiranja ter splošnih aktih, izdanih na podlagi ZISDU-3.
 

DOLOČILA O REVIZIJSKEM PREGLEDU

 

3. člen

(vsebina pregleda)

 
(1)
Revizijski pregled obsega pregled:
 
a)
naložb investicijskega sklada;
 
b)
vrednosti enote premoženja odprtega investicijskega sklada oziroma knjigovodske vrednosti delnic investicijske družbe;
 
c)
postopkov upravljanja tveganj;
 
č)
poslov s skrbnikom oziroma z njim povezanimi osebami;
 
d)
pravilnosti in popolnosti obvestil in poročil.
 
(2)
Na podlagi revizijskega pregleda revizor skladno s pravili revidiranja pripravi poročilo, ki obsega revizorjevo poročilo:
 
a)
o naložbah investicijskega sklada;
 
b)
o vrednosti enote premoženja odprtega investicijskega sklada oziroma knjigovodske vrednosti delnic investicijske družbe;
 
c)
o upravljanju tveganj;
 
č)
o poslih s skrbnikom oziroma z njim povezanimi osebami;
 
d)
o pravilnosti in popolnosti obvestil in poročil.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window