Navigacija

Uredba o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 71-3158/2008, stran 9951 DATUM OBJAVE: 14.7.2008

VELJAVNOST: od 29.7.2008 / UPORABA: od 29.7.2008

RS 71-3158/2008

Verzija 10 / 10

Čistopis se uporablja od 25.1.2023 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 30.11.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 71/08, 32/11, 25/14, 3/18, 41/18, 62/19, 51/21, 47/22, 9/23

Časovnica

Na današnji dan, 30.11.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 25.1.2023
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 

3158. Uredba o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču

 
 
Na podlagi tretjega odstavka 32. člena, 40. člena, 41. člena, prvega in drugega odstavka 44. člena in drugega odstavka 47. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 120/06 – uradno prečiščeno besedilo), drugega odstavka 3. člena, 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP) in 36. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O 
o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem 
pristanišču

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina uredbe)

 
(1)
S to uredbo se ureja način upravljanja in vodenja koprskega tovornega pristanišča, urejajo pogoji in način opravljanja pristaniških dejavnosti na pristaniškem območju ter določajo pristaniške pristojbine v koprskem tovornem pristanišču.
 
(2)
Ta uredba je tudi koncesijski akt za sklenitev enovitega koncesijskega javno-zasebnega partnerstva (v nadaljnjem besedilu: koncesijsko razmerje) na območju koprskega tovornega pristanišča za:
 
-
opravljanje nalog vodenja pristanišča;
 
-
opravljanje pristaniške dejavnosti vkrcavanja in izkrcavanja tovora v koprskem pristanišču in skladiščenje tega tovora;
 
-
opravljanje pristaniške dejavnosti vstopanja in izstopanja potnikov v pomorskem potniškem prometu;
 
-
upravljanje, vodenje in razvoj pristaniške infrastrukture, ki ni namenjena za javni promet;
 
-
izvajanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja pristaniške infrastrukture, namenjene za javni promet.
 

2. člen

(območje koprskega tovornega pristanišča po tej uredbi)

 
(1)
Koprsko tovorno pristanišče po tej uredbi zajema vodni in priobalni prostor, ki obsega operativne in negrajene dele obale ter druga zemljišča na kopnem za opravljanje pristaniških dejavnosti. Območje koprskega tovornega pristanišča po tej uredbi je določeno v grafični obliki, skupaj s koordinatami in nepremičninami območja koprskega tovornega pristanišča, v Prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
 
(2)
Območje koprskega tovornega pristanišča se spremeni, če je to potrebno zaradi izvedbe prostorskih aktov, programa razvoja pristanišča ali spremenjenega območja ekonomske cone.
 

3. člen

(pomen izrazov)

 
Poleg pomenov, določenih v Pomorskem zakoniku (Uradni list RS, št. 120/06 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: Pomorski zakonik), Zakonu o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP; v nadaljnjem besedilu: Zakon o gospodarskih javnih službah) in Zakonu o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljnjem besedilu: Zakon o javno-zasebnem partnerstvu), imajo izrazi v tej uredbi še naslednji pomen:
 
-
»koprsko tovorno pristanišče« je celovit vodni in priobalni prostor, v katerem se opravljajo pristaniške dejavnosti, ki so namenjene za tovorni promet, in dejavnosti, ki so namenjene za potniški promet (v nadaljnjem besedilu: pristanišče);
 
-
»pristaniška infrastruktura, namenjena za javni promet« so akvatorij, grajene obale, valolomi, pristopi na pomole, naprave za privezovanje, drugi objekti in naprave, ki se po namenu uporabljajo za varnost plovbe in varen privez, vhodi, primarne dovozne poti in primarni železniški tiri, ki so namenjeni za javni cestni oziroma železniški promet. Grajene obale, vhodi, primarne dovozne poti in primarni tiri so navedeni v grafični obliki v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe;
 
-
»pristaniška infrastruktura, ki ni namenjena za javni promet« je vsa druga pristaniška infrastruktura razen tiste, ki je v skladu s prejšnjo alinejo namenjena za javni promet.
 

II. UPRAVLJANJE IN VODENJE PRISTANIŠČA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window