Pravilnik o načinu izdaje dovoljenja za prebivanje in potrdila o pravicah obmejnega delavca, načinu zajemanja prstnih odtisov, načinu označitve prenehanja ter ceni izkaznice dovoljenja za prebivanje in potrdila o pravicah obmejnega delavca

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 83-1761/2021, stran 4819 DATUM OBJAVE: 25.5.2021

VELJAVNOST: od 26.5.2021 / UPORABA: od 26.5.2021

RS 83-1761/2021

Verzija 4 / 4

Čistopis se uporablja od 29.12.2023 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 28.2.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 83/21, 17/22, 98/23, 134/23

Časovnica

Na današnji dan, 28.2.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 29.12.2023
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1761. Pravilnik o načinu izdaje dovoljenja za prebivanje in potrdila o pravicah obmejnega delavca, načinu zajemanja prstnih odtisov, načinu označitve prenehanja ter ceni izkaznice dovoljenja za prebivanje in potrdila o pravicah obmejnega delavca

 
 
Na podlagi sedmega odstavka 58., tretjega odstavka 141.g in tretjega odstavka 141.k člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 1/18 – uradno prečiščeno besedilo, 9/18 – popr., 62/19 – odl. US in 57/21) minister za notranje zadeve v soglasju z ministrom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja
 

P R A V I L N I K
o načinu izdaje dovoljenja za prebivanje in potrdila o pravicah obmejnega delavca, načinu zajemanja prstnih odtisov, načinu označitve prenehanja ter ceni izkaznice dovoljenja za prebivanje in potrdila o pravicah obmejnega delavca

 

1. člen

 
(1)
Ta pravilnik določa podrobnejši način izdaje dovoljenja za prebivanje, obrazce prošenj za izdajo, podaljšanje in zamenjavo dovoljenja za prebivanje, obrazce potrdil o vloženi prošnji za izdajo, podaljšanje in zamenjavo dovoljenja za prebivanje, obrazec za podpis tujca, način označitve prenehanja dovoljenja za prebivanje in ceno izkaznice dovoljenja za prebivanje.
 
(2)
Ta pravilnik določa tudi podrobnejši način izdaje potrdila o pravicah obmejnega delavca za državljana Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske (v nadaljnjem besedilu: potrdilo o pravicah obmejnega delavca), obrazec prošnje za izdajo in podaljšanje potrdila o pravicah obmejnega delavca, obrazec za podpis tujca, način označitve prenehanja potrdila o pravicah obmejnega delavca in ceno izkaznice potrdila o pravicah obmejnega delavca.
 
(3)
S tem pravilnikom se za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1030/2002 z dne 13. junija 2002 o enotni obliki dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav (UL L št. 157 z dne 15. 6. 2002, str. 3), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/1954 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2017 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1030/2002 o enotni obliki dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav (UL L št. 286 z dne 1. 11. 2017, str. 9), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1030/2002/ES), določa način zajemanja prstnih odtisov, obrazec za podpis tujca in ustreznost fotografije.
 

2. člen

 
Prošnja za izdajo, podaljšanje in zamenjavo dovoljenja za prebivanje se vloži na obrazcu iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika. Prošnja za izdajo in podaljšanje potrdila o pravicah obmejnega delavca se vloži na obrazcu iz priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika. O vloženi prošnji za izdajo, podaljšanje in zamenjavo dovoljenja za prebivanje ter za izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje in o dovoljenem bivanju tujca v Republiki Sloveniji se tujcu izda potrdilo na obrazcu iz priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika. Kadar je treba v skladu s tem pravilnikom dati lastnoročni podpis, se ta da na obrazcu iz priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika. Tujcu, ki se nahaja v Republiki Sloveniji, se lahko podpis zajame pri organu, pristojnem za izdajo dovoljenja za prebivanje ali potrdila o pravicah obmejnega delavca, prek digitalne podpisne tablice.
 

3. člen

 
Dovoljenje za prebivanje in potrdilo o pravicah obmejnega delavca se izda v obliki samostojne listine kot izkaznica, določena z Uredbo 1030/2002/ES v formatu ID 1, velikosti 85,60 X 53,98 mm.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window