Navigacija

Spremembe in dopolnitve Poslovnika Državnega zbora (PoDZ-1E)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 38-1939/2017, stran 5419 DATUM OBJAVE: 14.7.2017

VELJAVNOST: od 29.7.2017 / UPORABA: od 29.7.2017

RS 38-1939/2017

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 29.7.2017 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 38/17

Časovnica

Na današnji dan, 3.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 29.7.2017
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1939. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Državnega zbora (PoDZ-1E)

 

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E   P O S L O V N I K A  
Državnega zbora (PoDZ-1E)

 

1. člen

 
V Poslovniku državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) se v tretjem odstavku 12. člena za besedilom »izvolitev podpredsednikov državnega zbora« beseda »ter« nadomesti z vejico in besedilom »ustanovitev delovnih teles in določitev njihovih nalog,«.
 

2. člen

 
V petem odstavku 21. člena se besedilo »prve in četrte« nadomesti z besedilom »prve, četrte in pete«, na koncu odstavka pa doda besedilo »Za zadeve iz prve alineje šestega odstavka tega člena pošlje gradivo najkasneje do začetka seje kolegija, za zadeve iz četrte alineje šestega odstavka tega člena pa najkasneje dan pred sejo kolegija.«.
 
Sedma alineja šestega odstavka se črta.
 
Dosedanja osma alineja postane sedma alineja.
 
V desetem odstavku se za besedo »četrte« črtata vejica in beseda »sedme«.
 

3. člen

 
V osmem odstavku 33. člena se v prvem stavku besedi »v glasilu« nadomestita z besedilom »na spletnih straneh«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window