Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1E)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 22-946/2018, stran 3210 DATUM OBJAVE: 4.4.2018

RS 22-946/2018

 
 

946. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1E)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1E)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 22. marca 2018.
 
Št. 003-02-3/2018-10
 
Ljubljana, dne 30. marca 2018
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O KMETIJSTVU (ZKme-1E)

 

1. člen

 
V Zakonu o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17) se v prvem odstavku 1. člena za besedilom »dopolnilne dejavnosti na kmetiji« dodata vejica in besedilo »začasno ali občasno delo v kmetijstvu«.
 

2. člen

 
V 41. členu se za besedo »politike« dodata vejica in besedilo »pritožba zoper odločbo o izbrisu zemljišč iz RKG«.
 

3. člen

 
61.f člen se spremeni tako, da se glasi:

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window