Navigacija

Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 31-1412/2018, stran 4651 DATUM OBJAVE: 4.5.2018

RS 31-1412/2018

 
 

1412. Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

 
 
Na podlagi 22., 24., 25., 50., 51. in 81. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
S to uredbo se natančneje določajo vsebina in postopek napovedi in obvestila o realizaciji pravnega posla in s tem povezana razmerja med upravljavci stvarnega premoženja v lasti države in vsebina, pogoji in postopki ravnanja s stvarnim premoženjem države.
 
(2)
S to uredbo se natančneje določajo postopki sprejemanja in vsebina načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti in vsebina, pogoji in postopki ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti.
 

II. NAČRTI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI

 

1. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem

 

2. člen

(vsebina načrta pridobivanja nepremičnega premoženja)

 
Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja se pripravi na Obrazcu št. 1, ki je kot priloga sestavni del te uredbe, in obsega podatke o:
 
-
upravljavcu,
 
-
vrsti nepremičnine, ki je lahko zemljišče, stavba, del stavbe ali zemljišče s stavbo,
 
-
samoupravni lokalni skupnosti, v kateri upravljavec načrtuje nakup,
 
-
okvirni površini nepremičnine, izraženi v kvadratnih metrih, in
 
-
načrtovanih sredstvih v proračunu za leto, na katero se nanaša načrt pridobivanja.
 

3. člen

(vsebina načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem)

 
(1)
V načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem so vključena zemljišča, stavbe, deli stavb in zemljišča s stavbo.
 
(2)
Načrt razpolaganja z zemljišči se pripravi na Obrazcu št. 2a, ki je kot priloga sestavni del te uredbe, in obsega podatke o:
 
-
upravljavcu,
 
-
samoupravni lokalni skupnosti, v kateri se nahaja zemljišče,
 
-
šifri in imenu katastrske občine, v kateri se nahaja zemljišče,
 
-
parcelni številki zemljišča,
 
-
površini parcele, izraženi v kvadratnih metrih, in
 
-
posplošeni vrednosti, ki jo določi organ, pristojen za geodetske evidence, ocenjeni ali orientacijski vrednosti v skladu z 18. in 20. točko 3. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18; v nadaljnjem besedilu: zakon).
 
(3)
Načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb se pripravi na Obrazcu št. 2b, ki je kot priloga sestavni del te uredbe, in obsega podatke o:
 
-
upravljavcu,
 
-
samoupravni lokalni skupnosti, v kateri se nahaja stavba ali del stavbe,
 
-
točnem naslovu dela stavbe,
 
-
identifikacijski oznaki, ki obsega šifro katastrske občine, številko stavbe in dela stavbe,
 
-
površini dela stavbe, izraženi v kvadratnih metrih, in
 
-
posplošeni vrednosti, ki jo določi organ, pristojen za geodetske evidence, ocenjeni ali orientacijski vrednosti v skladu z 18. in 20. točko 3. člena zakona.
 
(4)
Načrt razpolaganja z zemljišči s stavbo se pripravi na Obrazcu št. 2c, ki je kot priloga sestavni del te uredbe, in obsega podatke o:
 
-
upravljavcu,
 
-
samoupravni lokalni skupnosti, v kateri se nahaja zemljišče s stavbo,
 
-
šifri in imenu katastrske občine, v kateri se nahaja zemljišče s stavbo,
 
-
parcelni številki zemljišča,
 
-
površini parcele, izraženi v kvadratnih metrih,
 
-
točnem naslovu dela stavbe,
 
-
identifikacijski oznaki, ki obsega šifro katastrske občine, številko stavbe in dela stavbe,
 
-
površini dela stavbe, izraženi v kvadratnih metrih, in
 
-
posplošeni vrednosti, ki jo določi organ, pristojen za geodetske evidence, ocenjeni ali orientacijski vrednosti v skladu z 18. in 20. točko 3. člena zakona.
 

2. Načrt ravnanja s premičnim premoženjem

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window