Navigacija

Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 88-1846/2021, stran 5161 DATUM OBJAVE: 3.6.2021

RS 88-1846/2021

 
 

1846. Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije

 
Na podlagi 7. točke I. poglavja Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 18/94 – ZRPJZ, 57/95, 19/96, 56/98, 76/98, 39/99 – ZMPUPR, 102/00, 62/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 75/08, 107/11, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 80/18, 5/19 – popr. in 160/20) 
Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopata Janez Poklukar, minister za zdravje in Janez Cigler Kralj, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in Zdravniška Zbornica Slovenije, ki jo zastopa prof. dr. Bojana Beović 
in 
Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, ki ga zastopa Irena Ilešič Čujovič, 
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije, ki ga zastopa Slavica Mencingar, 
Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije, ki ga zastopa Aleksander Jus, 
Sindikati v zdravstvu Slovenije – PERGAM, ki ga zastopa Vladimir Lazić, 
SPUKC – Sindikat zdravstva Slovenije, ki ga zastopa Damir Janeković, 
SINCE 07 Sindikat centrov za socialno delo, ki ga zastopa Perica Radonjič, 
kot stranka na strani javnih uslužbencev 
skleneta  
 

A N E K S
h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije

 

1. člen

(namen sklenitve aneksa)

 
Ta aneks se sklepa zaradi realizacije Dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021.
 

2. člen

(veljavnost za zaposlene pri koncesionarjih)

 
Določbe tega aneksa se kot obvezni minimalni standard uporabljajo tudi za zaposlene pri koncesionarjih, ki opravljajo dejavnost v mreži javne službe.
 

1. Regres za prehrano med delom

 

3. člen

(regres za prehrano)

 
(1)
Regres za prehrano je povračilo stroškov prehrane med delom.
 
(2)
Višina regresa za prehrano med delom znaša 4,30 eura.
 
(3)
Izplačilo regresa iz prejšnjega odstavka pripada javnemu uslužbencu za dan prisotnosti na delu.
 
(4)
Kot dan prisotnosti na delu se šteje, če javni uslužbenec dela najmanj s polovičnim delovnim časom dnevno.
 
(5)
Če je delovni čas razporejen neenakomerno tako, da javni uslužbenec dnevno opravi več kot 8 ur delovne obveznosti, se število regresov za prehrano za dneve, ko je delal več kot 8 ur, določi na način, da se število ur mesečne delovne obveznosti deli z osem.
 
(6)
Če javni uslužbenec dela preko polnega delovnega časa, mu pripada znesek iz drugega odstavka tega člena v skladu s četrtim odstavkom tega člena. V primeru, da javni uslužbenec delo preko polnega delovnega časa opravi v istem dnevu po opravljeni redni delovni obveznosti, mu pripada dodatno povračilo stroškov za prehrano, ki se določi tako, da se število opravljenih nadur, opravljenih na te dneve v posameznem mesecu, deli z osem in mu za vsakih tako izpolnjenih osem ur dela preko polnega delovnega časa pripada znesek iz drugega odstavka tega člena.
 
(7)
V primeru zagotovljene brezplačne prehrane med delom ima javni uslužbenec možnost izbire med izplačilom regresa za prehrano ali koriščenjem brezplačne prehrane. Koriščenje brezplačne prehrane med delom in izplačilo regresa za prehrano se izključujeta. Če je cena zagotovljene prehrane nižja od zneska regresa za prehrano, je javni uslužbenec upravičen do plačila razlike do višine zneska iz drugega odstavka tega člena.
 

2. Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window