Navigacija

Spremembe MSRP 2, MSRP 3, MSRP 6, MRS 1, MRS 8, MRS 34, MRS 37, MRS 38, OPMSRP 12, OPMSRP 19, OPMSRP 20, OPMSRP 22, SOP 32 - Spremembe sklicevanj na temeljni okvir v MSRP

OBJAVLJENO V: Uradni list EU L 316-0/2019, stran 10 DATUM OBJAVE: 6.12.2019

VELJAVNOST: od 26.12.2019 / UPORABA: od 1.1.2020

EU L 316-0/2019

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 20.3.2023: AKTUALEN.

Uradni list EU, št. EU L 316/19

Časovnica

Na današnji dan, 20.3.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.1.2020
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

Spremembe sklicevanj na temeljni okvir v MSRP

 

Spremembe MSRP

 

Spremembe MSRP 2 Plačilo na podlagi delnic

 
Doda se člen 63.E.
 

Datum uveljavitve

 
...
 
63E
 
S Spremembami sklicevanj na temeljni okvir v MSRP, izdanimi leta 2018, se je spremenila opomba k opredelitvi lastniškega instrumenta v Prilogi A. Podjetje mora uporabljati navedeno spremembo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2020 ali pozneje. Uporaba pred tem datumom je dovoljena, če podjetje istočasno uporablja tudi vse druge spremembe, ki jih uvajajo Spremembe sklicevanj na temeljni okvir v MSRP. Podjetje spremembo MSRP 2 uporablja za nazaj, pri čemer upošteva prehodne določbe iz 53.–59. člena tega standarda v skladu z MRS 8 Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake. Če podjetje ugotovi, da bi bila uporaba za nazaj neizvedljiva ali bi vključevala pretirane stroške ali prizadevanja, mora spremembo MSRP 2 uporabljati s sklicevanjem na 23.–28., 50.–53. in 54.F člen MRS 8.
 
V Prilogi A se spremeni opomba k opredelitvi lastniškega instrumenta.
 
* Temeljni okvir za računovodsko poročanje, izdan leta 2018, opredeljuje obveznost kot sedanjo obvezo podjetja za prenos gospodarskega vira kot posledica preteklih dogodkov.
 

Sprememba MSRP 3 Poslovne združitve

 
V 11. členu se črta opomba k „Okvirnih navodilih“ in doda opomba k „Okvirnih navodilih za pripravljanje in predstavljanje računovodskih izkazov“. 11. člen sicer ni bil spremenjen, vendar se vključi zaradi lažjega sklicevanja.
 

Pogoji pripoznavanja

 
11
 
Da opredeljiva prevzeta sredstva in prevzete obveznosti izpolnjujejo pogoje za pripoznanje kot del uporabe prevzemne metode, morajo ustrezati opredelitvam sredstev in obveznosti v Okvirnih navodilih * za pripravljanje in predstavljanje računovodskih izkazov † na datum prevzema. Na primer, stroški, ki jih prevzemnik pričakuje, vendar ni nujno, da bodo nastali, da izvede svoj načrt izstopa iz dejavnosti prevzetega podjetja ali konča službovanje ali premestitev zaposlencev prevzetega podjetja, niso obveznosti na datum prevzema. Zato prevzemnik ne pripozna teh stroškov kot del uporabe prevzemne metode. Namesto tega prevzemnik pripozna te stroške v računovodskih izkazih po združitvi v skladu z drugimi MSRP.
 
† Za ta standard morajo prevzemniki uporabljati opredelitve sredstva in obveznosti ter podporna navodila iz Okvirnih navodil za pripravljanje in predstavljanje računovodskih izkazov SMRS, ki jih je sprejel UOMRS leta 2001, namesto tistih iz Temeljnega okvira za računovodsko poročanje, izdanega leta 2018.
 

Spremembe MSRP 6 Raziskovanje in vrednotenje rudnih bogastev

 
Spremeni se 10. člen, črta se opomba k „Okvirna navodila“ v 10. členu in doda se 26.A člen.
 

Elementi stroškov sredstev za raziskovanje in vrednotenje

 
...
 
10.
 
Izdatki v zvezi z razvojem rudnih bogastev se ne pripoznajo kot sredstva za raziskovanje in vrednotenje. Temeljni okvir za računovodsko poročanje in MRS 38 Neopredmetena sredstva vsebujeta napotke o pripoznavanju sredstev, ki izhajajo iz razvoja.
 
...
 

Datum uveljavitve

 
...

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window