Navigacija

Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 84-1978/2022, stran 6275 DATUM OBJAVE: 16.6.2022

VELJAVNOST: od 21.6.2022 do 20.6.2023 / UPORABA: od 21.6.2022 do 20.6.2023

RS 84-1978/2022

Verzija 1 / 2

Čistopis se uporablja od 21.6.2022 do 20.6.2023. Status čistopisa na današnji dan, 7.7.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 84/22

Časovnica

Na današnji dan, 7.7.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 21.6.2022
    DO 20.6.2023
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 
 

1978. Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov

 
 
Na podlagi 8. člena ter 1. in 5. točke 9. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z 2. členom Uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00 in 17/04) Vlada Republike Slovenije izdaja
 

U R E D B O
o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov

 

1. člen

 
(1)
Ta uredba določa mehanizem oblikovanja cen določenih naftnih derivatov, sestavine, ki jih morajo upoštevati podjetja, ki se ukvarjajo z dejavnostjo prodaje teh naftnih derivatov (v nadaljnjem besedilu: distributerji), in merila, po katerih se morajo oblikovati cene ali njihove sestavine.
 
(2)
Mehanizem oblikovanja cen naftnih derivatov, sestavine, ki jih morajo upoštevati distributerji, in merila, po katerih se morajo oblikovati cene ali njihove sestavine, navedene v tej uredbi, se ne uporabljajo za oblikovanje cen naftnih derivatov, ki se prodajajo na bencinskih servisih na servisnih prometnih površinah avtocest in hitrih cest. Za avtoceste in hitre ceste se štejejo ceste, kot jih določa Uredba o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, št. 102/12, 35/15, 38/15, 78/15, 21/16, 52/16, 64/16, 41/17, 63/17, 78/19, 89/20, 163/21 in 20/22).
 

2. člen

 
(1)
Za naftne derivate iz prejšnjega člena se štejeta 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin (v nadaljnjem besedilu: NMB-95) in dizelsko gorivo (v nadaljnjem besedilu: dizel).
 
(2)
Cena iz prejšnjega člena se oblikuje na enoto proizvoda, ki znaša en liter, in sicer kot povprečna 14-dnevna cena tekočega obdobja.
 

3. člen

 
Povprečna 14-dnevna prodajna cena tekočega obdobja brez dajatev (v nadaljnjem besedilu: modelska cena) za NMB 95 in dizel se določi z naslednjim izračunom:
 
 
pri čemer je:
 
Pt:modelska cena naftnega derivata v eurih/liter;
r: gostota naftnega derivata (za motorni bencin znaša 0,755 kg/l, za dizel 0,845 kg/l);
r: članarina Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve v evrih/l, ki ga na podlagi 21.b člena Zakona o blagovnih rezervah (Uradni list RS, št. 96/09 – uradno prečiščeno besedilo) z uredbo določi Vlada Republike Slovenije;
M: marža distributerjev, kakor je navedena v 9. členu te uredbe;
i: dnevni podatek; i = 1, 2, 3, …, n;
t: 14-dnevni interval tekočega obdobja;
n: n = 14; spremljamo 14-dnevno povprečje (dejansko je n = 10, ker za soboto in nedeljo ni objave borznih kotacij);
e: 1 USD = x EUR (objavljeni dnevni tečaj Banke Slovenije);
CIFMedH: PLATTS kotacija derivata (najvišja dnevna vrednost v USD/tono po viru: Platt's European Marketscan pod rubriko »Mediteranean Cargoes CIF Med (Genova/Lavera)«).

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window