Navigacija

Uredba o spremembah Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2012

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 27-1178/2012, stran 2442 DATUM OBJAVE: 13.4.2012

VELJAVNOST: od 14.4.2012 / UPORABA: od 14.4.2012

RS 27-1178/2012

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 14.4.2012 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 22.7.2019: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 27/12

Časovnica

Na današnji dan, 22.7.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 14.4.2012
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1178. Uredba o spremembah Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2012

 
Na podlagi 10., 11. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Ura­dni list RS, št. 45/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o spremembah Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2012

 

1. člen

 
V Uredbi o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2012 (Uradni list RS, št. 100/11) se v prvem odstavku 1. člena tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
 
»-
Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (UL L št. 209 z dne 11. 8. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 121/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. febru­arja 2012 o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 1234/2007 glede razdeljevanja prehrambnih proizvodov naj­bolj ogroženim osebam v Uniji (UL L št. 44 z dne 16. 2. 2012, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1290/2005/ES);«.
 
Osma, deveta in deseta alineja se spremenijo tako, da se glasijo:
 
»-
Uredbe Komisije (ES) št. 1121/2009 z dne 29. ok­tobra 2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 v zvezi s shemami podpor za kmete iz naslovov IV in V Uredbe (UL L št. 316 z dne 2. 12. 2009, str. 27), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1368/2011 z dne 21. decembra 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 1121/2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 v zvezi s shemami podpor za kmete iz naslovov IV in V Uredbe ter Uredbe (ES) št. 1122/2009 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 v zvezi z navzkrižno skladnostjo, modulacijo ter integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom v okvi­ru shem neposrednih podpor za kmete, določenih z navedeno uredbo, ter za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 v zvezi z navzkrižno skladnostjo v okviru sheme podpore, dolo­čene za sektor vina (UL L št. 341 z dne 22. 12. 2011, str. 33), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1121/2009/ES);
 
-
Uredbe Komisije (ES) št. 1122/2009 z dne 30. novem­bra 2009 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 v zvezi z navzkrižno skladnostjo, modulacijo ter integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom v okviru shem neposrednih podpor za kmete, določenih za navedeno uredbo, ter za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 v zvezi z navzkrižno skladnostjo v okviru sheme podpore, določene za sektor vina (UL L št. 316 z dne 2. 12. 2009, str. 65), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1368/2011 z dne 21. decembra 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 1121/2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 v zvezi s shemami podpor za kmete iz naslovov IV in V Uredbe ter Uredbe (ES) št. 1122/2009 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 v zvezi z navzkrižno skladnostjo, modulacijo ter integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom v okvi­ru shem neposrednih podpor za kmete, določenih z navedeno uredbo, ter za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 v zvezi z navzkrižno skladnostjo v okviru sheme podpore, dolo­čene za sektor vina (UL L št. 341 z dne 22. 12. 2011, str. 33), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1122/2009/ES), in
 
-
Uredbe Komisije (EU) št. 65/2011 z dne 27. januarja 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sve­ta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja (UL L št. 25 z dne 28. 1. 2011, str. 8), zadnjič spre­menjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 147/2012 z dne 20. februarja 2012 o spremembi Uredbe (EU) št. 65/2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkri­žne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja (UL L št. 48 z dne 21. 2. 2012, str. 7), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 65/2011/EU).«.
 

2. člen

 
V 18. členu se v osmi alineji besedilo »(GRB_08)« nado­mesti z besedilom »(GRB_12)«, besedilo »grafične evidence nagiba strmih travnikov« se nadomesti z besedilom »grafične evidence strmin,«, besedilo »in evidence najožjih vodovar­stvenih območij (VVO-1_12)« pa se nadomesti z besedilom »evidence najožjih vodovarstvenih območij, razdeljenih na dva sloja (VVO_1_12_in VVO_1_12_KOP) v skladu s predpisom, ki ureja ukrepe osi 2, in območij vodnih teles (VOD_12), dolo­čenih v predpisu, ki ureja ukrepe osi 2«.
 

3. člen

 
Tretji odstavek 26. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
»(3) Če so na posameznem kmetijskem gospodarstvu živali, ki spadajo v čredo krav molznic, in živali, ki spadajo v čre­do, namenjeno reji telet za prirejo mesa, se število krav molznic in število krav, ki spadajo v čredo, namenjeno reji telet za prirejo mesa, določita po postopku iz predpisa, ki ureja neposredna plačila v kmetijstvu, pri čemer se upošteva povprečno število krav iz CRG na pet datumov iz postopka določitve GVŽ, ki se izračuna v skladu s predpisom, ki ureja neposredna plačila v kmetijstvu.«.
 

KONČNA DOLOČBA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window