Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o potnih listinah (ZPLD-1D)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 10-375/2011, stran 997 DATUM OBJAVE: 18.2.2011

VELJAVNOST: od 5.3.2011 / UPORABA: od 5.3.2011

RS 10-375/2011

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 5.3.2011 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 17.11.2019: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 10/11

Časovnica

Na današnji dan, 17.11.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 5.3.2011
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

375. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o potnih listinah (ZPLD-1D)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in pr­vega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o potnih listinah (ZPLD-1D)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zako­na o potnih listinah (ZPLD-1D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 3. februarja 2011.
 
Št. 003-02-2/2011-16
 
Ljubljana, dne 11. februarja 2011
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POTNIH LISTINAH (ZPLD-1D)

 

1. člen

 
V Zakonu o potnih listinah (Uradni list RS, št. 62/09 - ura­dno prečiščeno besedilo) se za prvim odstavkom 2. člena doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
 
»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko drža­vljan pridobi drugi potni list, če ga potrebuje zaradi opravljanja gospodarske, kulturne ali druge dejavnosti v tujini ali če za to obstaja drug upravičen razlog (kot npr. težave pri prehodu meje tuje države zaradi žigov, vpisov, vizumov in dovoljenj v prvem potnem listu).«.
 

2. člen

 
4.a člen se spremeni tako, da se glasi:
 

»4.a člen

 
Potne listine smejo kopirati upravljavci zbirk osebnih po­datkov samo v primerih, ki jih določa zakon.
 
Potno listino lahko poleg njenega imetnika kopirajo notarji in finančne družbe, ki opravljajo finančne storitve, če jo potre­bujejo za dokazovanje istovetnosti državljana v konkretnem postopku. Pojma finančna družba in finančne storitve sta opre­deljena v predpisih, ki urejajo bančništvo.
 
Potno listino je za vnaprej določene namene dovoljeno kopirati tudi na podlagi pisne privolitve imetnika potne listine.
 
V primerih, ki niso opisani v drugem in tretjem odstavku tega člena, je za ugotavljanje istovetnosti, državljanstva ozi­roma kontrolo točnosti podatkov, dopusten vpogled v potno listino imetnika; kadar je to potrebno, pa tudi prepis osebnih podatkov z nje.
 
Ob kopiranju potne listine je treba z ustrezno oznako na kopiji zagotoviti, da se kopija potne listine ne bo uporabljala za druge namene. Prepovedano je nadaljnje kopiranje kopije.
 
Na vlogo imetnika potne listine je upravljavec zbirk oseb­nih podatkov dolžan izdati potrdilo o kopiji potne listine, na katerem je naveden namen rabe kopije in rok, za katerega upravljavec kopijo potrebuje. Imetnik potne listine lahko kopijo potrdi s podpisom.
 
Kopijo potne listine je prepovedano hraniti v elektronski obliki.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window