Navigacija

Zakon o spremembah Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-1A)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 47-1960/2012, stran 4813 DATUM OBJAVE: 22.6.2012

VELJAVNOST: od 23.6.2012 / UPORABA: od 23.6.2012

RS 47-1960/2012

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 29.6.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 31.3.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 47/12, 55/13 - ZUKD-1B

Časovnica

Na današnji dan, 31.3.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 29.6.2013
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1960. Zakon o spremembah Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-1A)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-1A)

 
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 12. junija 2012.
 
Št. 003-02-5/2012-2
 
Ljubljana, dne 20. junija 2012
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O UGOTAVLJANJU KATASTRSKEGA DOHODKA (ZUKD-1A)

 

1. člen

 
V Zakonu o ugotavljanju katastrskega dohodka (Uradni list RS, št. 9/11) se v 14. členu besedilo »do 30. junija 2012« nadomesti z besedilom »do 30. junija 2013«.
 

2. člen

 
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
 

»15. člen

(prehodno obdobje ugotavljanja katastrskega dohodka)

 
Ne glede na 6. člen tega zakona se do 30. junija 2014 katastrski dohodek za kmetijska zemljišča, ki niso evidentirana v zemljiškem katastru kot kmetijska zemljišča s podrobnejšo dejansko rabo hmeljišče, trajne rastline na njivskih površinah, vinograd, matičnjak, intenzivni sadovnjak, oljčnik, ostali trajni nasadi in plantaža gozdnega drevja, ugotovi z upoštevanjem možne rabe, ki se določi na podlagi bonitete zemljišča, in sicer se za zemljišča z boniteto 50 in več šteje, da so kmetijska ze­mljišča za obdelavo, za zemljišča z boniteto pod 50 pa se šteje, da so kmetijska zemljišča pod travinjem.«.
 

PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window