Navigacija

Pravilnik o standardih in normativih za financiranje in izvajanje programov in dejavnosti za odrasle

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 10-163/2023, stran 628 DATUM OBJAVE: 25.1.2023

VELJAVNOST: od 9.2.2023 / UPORABA: od 9.2.2023

RS 10-163/2023

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 9.2.2023 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 29.11.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 10/23

Časovnica

Na današnji dan, 29.11.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 9.2.2023
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

163. Pravilnik o standardih in normativih za financiranje in izvajanje programov in dejavnosti za odrasle

 
 
Na podlagi drugega odstavka 18. člena, petega odstavka 47. in 58. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18 in 189/20 – ZFRO) minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja
 

P R A V I L N I K
o standardih in normativih za financiranje in izvajanje programov in dejavnosti za odrasle

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina pravilnika)

 
S tem pravilnikom se določajo:
 
-
normativi in standardi za določitev vrednosti javnoveljavnih izobraževalnih programov za odrasle (v nadaljnjem besedilu: metodologija), po katerih se ne pridobi javnoveljavna izobrazba, neformalnih izobraževalnih programov za odrasle, programov usposabljanja in izpopolnjevanja in študijskih programov za izpopolnjevanje (v nadaljnjem besedilu: programi),
 
-
metodologija za določitev vrednosti drugih dejavnosti, ki so opredeljene v 3. točki prvega odstavka 24. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18 in 189/20 – ZFRO; v nadaljnjem besedilu: dejavnosti) in
 
-
standardi prostorov in opreme za izvajanje javnoveljavnih izobraževalnih programov za odrasle, po katerih se ne pridobi javnoveljavna izobrazba.
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
 
1.
izvajalec je pravna ali fizična oseba, ki izvaja programe oziroma dejavnosti za odrasle (v nadaljnjem besedilu: izvajalec);
 
2.
posameznik, ki izvaja program oziroma dejavnost, je: učitelj, predavatelj, laborant, izobraževalec odraslih;
 
3.
udeleženci programov in dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: udeleženci) so odrasli, ki so vpisani v program oziroma vključeni v dejavnosti;
 
4.
javnoveljavni izobraževalni programi za odrasle so programi, po katerih se ne pridobi javnoveljavna izobrazba, udeleženec pa pridobi potrdilo o usposabljanju, ki je javna listina, s prilogo, ki je popis znanj in veščin, pridobljenih v programu;
 
5.
neformalni izobraževalni programi za odrasle so splošnoizobraževalni programi, po katerih se ne pridobi javnoveljavna izobrazba, niti poklicna ali dodatna kvalifikacija;
 
6.
programi usposabljanja in izpopolnjevanja so programi, ki omogočajo poglabljanje in razširjanje strokovnega znanja ter spretnosti in poklicnih zmožnosti. Če so oblikovani v skladu s poklicnim standardom in sprejeti po postopku, določenem za sprejem izobraževalnih programov, udeleženec pridobi poklicno kvalifikacijo na isti ravni, kot je kvalifikacija izobrazbe;
 
7.
študijski programi za izpopolnjevanje so programi, ki so namenjeni izpopolnjevanju, dopolnjevanju, posodabljanju in poglabljanju znanja na isti zahtevnostni ravni. Udeleženec pridobi poklicno kvalifikacijo na isti ravni, kot je kvalifikacija izobrazbe;
 
8.
dejavnosti so izmenjava znanja in druge oblike učenja, usklajevanje in izvajanje nacionalno pomembnih nalog v izobraževanju odraslih, aktivnosti pri razvoju in pospeševanju izobraževanja odraslih, mednarodna dejavnost, publicistična dejavnost, informiranje, promocija in druge naloge;
 
9.
učna pomoč je nudenje strokovne pomoči udeležencu pri usvajanju vsebin in ciljev programa na individualni ali skupinski način.
 

II. VREDNOST PROGRAMOV IN DEJAVNOSTI

 

3. člen

(elementi za določitev vrednosti)

 
(1)
Vrednost programov in dejavnosti je seštevek stroškov dela in izdatkov za blago in storitve, potrebnih za njihovo izvedbo, upoštevajoč trajanje programa ali dejavnosti.
 
(2)
Stroški dela vključujejo plače, prispevke delodajalca, stroške iz dela in druge osebne prejemke delavcev, določene v 4. in 5. členu tega pravilnika.
 
(3)
Izdatki za blago in storitve vključujejo stroške, vezane na izvedbo programa ali dejavnosti, kot na primer učila in učni pripomočki kot drobni inventar, strokovna literatura, potrošni material za pripravo in izvedbo pouka, telekomunikacijske povezave (telefon, internet), material za tiskanje (papir), nadomestila delavcem (npr. dnevnice), čistila, stroški plačilnega prometa, usposabljanje in izobraževanje posameznikov, ki izvajajo program ali dejavnost.
 
(4)
Kot obračunski element se za oblikovanje ene skupine programa ali dejavnosti uporabi 12 udeležencev.
 
(5)
Cene programov in dejavnosti na uro določi minister v skladu s tem pravilnikom do konca leta za naslednje proračunsko leto.
 
(6)
Ne glede na prejšnji odstavek lahko minister med proračunskim letom spremeni vrednost cene programa in dejavnosti na uro zaradi uskladitve s proračunskimi zmožnostmi.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window