Navigacija

Uredba o pristaniških zmogljivostih za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 78-3491/2008, stran 11339 DATUM OBJAVE: 30.7.2008

VELJAVNOST: od 14.8.2008 / UPORABA: od 14.8.2008

RS 78-3491/2008

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 25.3.2017 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 13.7.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 78/08, 12/17

Časovnica

Na današnji dan, 13.7.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 25.3.2017
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3491. Uredba o pristaniških zmogljivostih za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora

 
 
Na podlagi petega in šestega odstavka 20. člena ter za izvrševanje 104. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US, 33/07 – ZPNačrt in 57/08 – ZFO-1A) ter za izvrševanje 72. člena in drugega odstavka 184. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 120/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O 
o pristaniških zmogljivostih za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
Ta uredba v skladu z Direktivo 2000/59/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2000 o pristaniških zmogljivostih za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora (UL L št. 332 z dne 28. 12. 2000, str. 81), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije (EU) 2015/2087 z dne 18. novembra 2015 o spremembi Priloge II k Direktivi 2000/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta o pristaniških zmogljivostih za sprejem ladijskih odpadkov in ostankov tovora (UL L št. 302 z dne 19. 11. 2015, str. 99), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2000/59/ES) določa pravila ravnanja za zmanjšanje nezakonitega odmetavanja ladijskih odpadkov in ostankov tovora v morje z zagotavljanjem pristaniških zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora ter s tem izboljšanje varstva morskega okolja.
 

2. člen

(uporaba)

 
Ta uredba se uporablja za:
 
1.
vse ladje ne glede na njihovo zastavo, ki priplujejo ali se nahajajo v pristaniščih Republike Slovenije, razen vojaških ladij ter pomožnih ali drugih ladij v državni lasti, če se uporabljajo za nekomercialne namene, in
 
2.
vsa pristanišča Republike Slovenije.
 

3. člen

(izrazi)

 
(1)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
 
1.
ladja je vsako morsko plovilo in plavajoča naprava, vključno s plovili za rekreacijo in ribiškimi plovili;
 
2.
MARPOL 73/78 je Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij, 1973, spremenjeno s Protokolom 1978 (Uradni list SFRJ, št. 2/85 – MP), ki se nanaša na njeno obnovljeno verzijo;
 
3.
ladijski odpadki so vsi odpadki, vključno s komunalno odpadno vodo in živalskimi stranskimi proizvodi ter ostanki, ki niso ostanki tovora, ki nastanejo med plovbo ladje v skladu s prilogami I, IV, V in VI MARPOL 73/78, in odpadki, povezani s tovorom v skladu z navodili za izvajanje Priloge V MARPOL 73/78;
 
4.
ostanki tovora so ostanki kakršnegakoli tovora na ladji, v prostoru za tovor ali v tankih, ki ostanejo po končanem razkladanju in čiščenju ter vključujejo ostanke in razlitja pri nakladanju ali razkladanju;
 
5.
pristanišče sta vodni in priobalni prostor v skladu z zakonikom, ki ureja pomorstvo;
 
6.
koprsko tovorno pristanišče je območje koprskega tovornega pristanišča, določenega v zakoniku, ki ureja pomorstvo, vključno z območjem njegovega sidrišča;
 
7.
pristaniške zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora so pritrjene, plavajoče ali premične naprave, ki lahko sprejmejo ladijske odpadke ali ostanke tovora;
 
8.
upravljavec pristanišča je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki upravlja pristanišče v skladu z zakonikom, ki ureja pomorstvo, na območju koprskega tovornega pristanišča pa imetnik koncesije za opravljanje nalog vodenja pristanišča, pristaniške dejavnosti vkrcavanja in izkrcavanja tovora in pristaniške dejavnosti vstopanja in izstopanja potnikov v pomorskem potniškem prometu;
 
9.
ribiško plovilo je morsko plovilo, ki je opremljeno ali uporabljeno za komercialni ribolov v skladu s predpisi, ki urejajo morski ribolov;
 
10.
plovilo za rekreacijo je plovilo katerekoli vrste ne glede na vrsto pogona, če je namenjeno za športne aktivnosti in prosti čas;
 
11.
komunalni odpadki so komunalni odpadki v skladu zakonom, ki ureja varstvo okolja;
 
12.
komunalna odpadna voda je komunalna odpadna voda v skladu zakonom, ki ureja varstvo okolja;
 
13.
živalski stranski proizvodi so živalski stranski proizvodi v skladu z Uredbo (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1774/2002 (Uredba o živalskih stranskih proizvodih) (UL L št. 300 z dne 14. 11. 2009, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Sveta (EU) št. 1385/2013 z dne 17. decembra 2013 o spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98 in (ES) št. 1224/2009 ter uredb (ES) št. 1069/2009, (EU) št. 1379/2013 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta zaradi spremembe položaja Mayotta v razmerju do Evropske unije (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 86), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1069/2009/ES) ter določbami predpisov, ki urejajo zdravstvena pravila za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi v Republiki Sloveniji.
 
(2)
Ne glede na določbi 3. in 4. točke prejšnjega odstavka se odpadki, ki nastajajo na ladji, in ostanki tovora štejejo za odpadke v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, komunalna odpadna voda z ladij pa za komunalno odpadno vodo v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode.
 
(3)
Ladijski odpadki in ostanki tovora se razvrščajo med komunalne odpadke v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, razen:
 
-
komunalne odpadne vode,
 
-
ladijskih odpadkov, ki nastanejo pri uporabi mazalnih olj in pogonskega goriva,
 
-
živalskih stranskih proizvodov, ki nastajajo v ladijskih kuhinjah ali pri prevozu živine, in
 
-
nevarnih odpadkov, ki nastajajo pri vzdrževalnih delih razen odpadkov, ki se uvrščajo v podskupino 15 01 ali skupino 20 iz klasifikacijskega seznama odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki,
 
-
ostankov tovora.
 
(4)
Ladijske odpadke in ostanke tovora je treba predelati ali odstraniti v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, komunalno odpadno vodo obdelati v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, in živalske stranske proizvode obdelati v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki, ter v skladu z Uredbo 1069/2009/ES.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window