Pravilnik o načinu izračuna bruto končne porabe energije iz obnovljivih virov

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 52-1084/2022, stran 3263 DATUM OBJAVE: 15.4.2022

RS 52-1084/2022

 
 

1084. Pravilnik o načinu izračuna bruto končne porabe energije iz obnovljivih virov

 
 
Na podlagi sedmega odstavka 5. člena Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21 in 189/21) minister za infrastrukturo izdaja
 

P R A V I L N I K
o načinu izračuna bruto končne porabe energije iz obnovljivih virov

 

1. člen

(vsebina pravilnika)

 
Ta pravilnik določa način izračuna bruto končne porabe energije iz obnovljivih virov v skladu z Direktivo (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (UL L št. 328 z dne 21. 12. 2018, str. 82), zadnjič popravljeno s Popravkom Direktive (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (UL L št. 41 z dne 22. 2. 2022, str. 37).
 

2. člen

(način izračuna bruto končne porabe energije iz obnovljivih virov)

 
(1)
Bruto končna poraba energije iz obnovljivih virov se izračuna kot vsota:
 
-
bruto končne porabe električne energije iz obnovljivih virov,
 
-
bruto končne porabe energije iz obnovljivih virov v sektorju ogrevanja in hlajenja ter
 
-
končne porabe energije iz obnovljivih virov v prometnem sektorju.
 
(2)
Plin, električna energija in vodik iz obnovljivih virov energije se za izračun deleža bruto končne porabe energije iz obnovljivih virov iz prejšnjega odstavka upoštevajo samo enkrat.
 
(3)
Pogonska biogoriva, druga tekoča biogoriva in biomasna goriva, ki ne izpolnjujejo trajnostnih meril iz predpisa, ki določa trajnostna merila in merila za prihranek emisij toplogrednih plinov za pogonska biogoriva, druga tekoča biogoriva in biomasna goriva, se pri izračunu iz prvega odstavka tega člena ne upoštevajo.
 

3. člen

(način izračuna bruto končne porabe električne energije iz obnovljivih virov)

 
(1)
Za namene prve alineje prvega odstavka prejšnjega člena se bruto končna poraba električne energije iz obnovljivih virov izračuna kot količina električne energije, proizvedene v Republiki Sloveniji iz obnovljivih virov, pri čemer je vključena proizvodnja električne energije pri končnih odjemalcih s samooskrbo in v skupnostih na področju energije iz obnovljivih virov, razen proizvodnje električne energije v akumulacijskih prečrpovalnih napravah iz vode, ki je bila najprej prečrpana navzgor.
 
(2)
V proizvodnih napravah na več goriv, ki uporabljajo obnovljive in neobnovljive vire energije, se upošteva samo del električne energije, proizveden iz obnovljivih virov energije. Za namene tega izračuna se prispevek vsakega vira energije izračuna na podlagi njegove energijske vsebnosti.
 
(3)
Električna energija, proizvedena v hidroelektrarnah in vetrnih elektrarnah, se upošteva v skladu z normalizacijskim pravilom iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window