Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 16-679/2018, stran 2584 DATUM OBJAVE: 9.3.2018

RS 16-679/2018

 
 

679. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov

 
 
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o izvajanju Uredbe (EU) o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov

 

1. člen

(vsebina)

 
S to uredbo se določa pristojni organ za izvajanje Uredbe(EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov, in spremembi direktiv 2008/48/ES in 2014/17/EU ter Uredbe (EU) št. 596/2014 (UL L št. 171 z dne 29. 6. 2016, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/67 z dne 3. oktobra 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo pogojev za oceno vpliva zaradi opustitve ali spremembe obstoječih referenčnih vrednosti (UL L št. 12 z dne 17. 1. 2018, str. 14), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2016/1011/EU) ter način opravljanja nadzora.
 

2. člen

(organ, pristojen za izvajanje Uredbe 2016/1011/EU)

 
Organ, pristojen za izvajanje Uredbe 2016/1011/EU, je Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: agencija).
 

3. člen

(način opravljanja nadzora)

 
Agencija opravlja nadzor nad spoštovanjem Uredbe 2016/1011/EU in te uredbe:
 
1.
s spremljanjem, zbiranjem in preverjanjem informacij in poročil ter obvestil oseb, ki v skladu z Uredbo 2016/1011/EU in to uredbo ali drugimi predpisi za izvajanje Uredbe 2016/1011/EU poročajo agenciji, in
 
2.
z izrekanjem nadzornih ukrepov iz 4. člena te uredbe.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window