Splošni akt o dostopu do obstoječe fizične infrastrukture

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 42-1152/2023, stran 3646 DATUM OBJAVE: 7.4.2023

VELJAVNOST: od 15.4.2023 / UPORABA: od 15.4.2023

RS 42-1152/2023

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 15.4.2023 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 28.2.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 42/23

Časovnica

Na današnji dan, 28.2.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 15.4.2023
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1152. Splošni akt o dostopu do obstoječe fizične infrastrukture

 
 
Na podlagi osmega odstavka 139. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22 in 18/23 – ZDU-1O) izdaja Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
 

S P L O Š N I  A K T  
o dostopu do obstoječe fizične infrastrukture 

 

1. člen

(vsebina splošnega akta)

 
Ta splošni akt natančneje ureja način in pogoje dostopa ter razloge za zavrnitev dostopa do že obstoječe fizične infrastrukture v lasti infrastrukturnega operaterja ter podrobneje opredeljuje postopke in roke, ki se uporabljajo pri postopkih usklajevanja med infrastrukturnimi operaterji in operaterji omrežja.
 

2. člen

(namen in uporaba splošnega akta)

 
Splošni akt v okviru zakonskih obveznosti natančneje določa pravila glede razpoložljivosti fizične infrastrukture, nudenja kapacitet in s tem povezane delitve stroškov, varovanih ravni storitev infrastrukturnega operaterja in opredelitve nadomestila za omogočanje dostopa za olajšanje postopkov, opisanih v prejšnjem členu.
 

3. člen

(sestavine prošnje za dostop)

 
(1)
Izraz prosilec, uporabljen v tem splošnem aktu, opredeljuje operaterja omrežja, ki zaproša infrastrukturnega operaterja za dostop do fizične infrastrukture.
 
(2)
Prošnja prosilca za dostop do fizične infrastrukture infrastrukturnega operaterja mora obsegati najmanj:
 
-
navedbo, da zaproša za dostop do fizične infrastrukture,
 
-
navedbo elementov omrežja kot delov fizične infrastrukture infrastrukturnega operaterja, do katerih se zaproša dostop, vključno z njihovo lokacijo oziroma traso,
 
-
navedbo pomožnih gradbeno-inženirskih objektov v lasti infrastrukturnega operaterja, ki niso nujno del omrežja, če se zaproša za dostop do takšnih objektov,
 
-
navedbo enolične identifikacije iz evidence infrastrukturnih omrežij ter objektov za tiste elemente omrežja, do katerih se zaproša dostop, če so vpisani v to evidenco v skladu s predpisom, ki ureja vpis v evidenco,
 
-
navedbo elementov omrežja, ki so del omrežja prosilca in bodo nameščeni v, na ali poleg fizične infrastrukture infrastrukturnega operaterja,
 
-
navedbo datuma začetka rabe fizične infrastrukture, do katere se zaproša dostop,
 
-
trajanje rabe fizične infrastrukture, do katere se zaproša dostop,
 
-
trajanje izvajanja namestitve lastnih elementov omrežja prosilca in
 
-
kontaktno osebo prosilca.
 
(3)
Prosilec lahko v okviru prošnje zaprosi le za dostop do tistih elementov omrežja oziroma objektov fizične infrastrukture infrastrukturnega operaterja, ki so potrebni za postavitev omrežja.
 
(4)
V primeru, da prošnja prosilca za dostop do fizične infrastrukture ne vsebuje vseh elementov iz drugega odstavka tega člena, zaradi česar infrastrukturni operater ne more pripraviti ponudbe za dostop, mora infrastrukturni operater v roku 15 dni od prejete prošnje za dostop na to opozoriti prosilca za dostop in zahtevati dopolnitev prošnje za dostop z manjkajočimi podatki oziroma informacijami. V tem primeru se šteje, da je rok za obvestilo o dovolitvi ali zavrnitvi dostopa, ki ga določa šesti odstavek 139. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22 in 18/23 – ZDU-1O; v nadaljnjem besedilu: zakon), pričel teči z dnem predložitve zahtevanih manjkajočih podatkov oziroma informacij.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window