Navigacija

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 8-102/2022, stran 326 DATUM OBJAVE: 17.1.2022

VELJAVNOST: od 19.1.2022 / UPORABA: od 19.1.2022

RS 8-102/2022

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 19.1.2022 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 13.8.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 8/22

Časovnica

Na današnji dan, 13.8.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 19.1.2022
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

102. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19

 
 
Na podlagi tretje alineje prvega odstavka 32. člena, prvega odstavka 39. člena, za izvrševanje 4. člena, prvega odstavka 9. člena, drugega odstavka 31. člena in drugega odstavka 32. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 82/21) in v zvezi s 3. točko izreka odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-79/20 z dne 13. 5. 2021 in 3. točko izreka odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-155/20 z dne 7. 10. 2021 Vlada Republike Slovenije izdaja
 

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19

 

1. člen

 
V Odloku o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21, 177/21, 185/21, 190/21, 197/21, 200/21, 201/21 in 4/22) se v 3. členu v tretjem odstavku v 1. točki za besedilom »let,« doda besedilo »razen če ta odlok ali predpis, ki ureja izjeme od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19, določa drugače,«.
 

2. člen

 
V 8. členu se v šestem odstavku pika nadomesti z vejico in doda besedilo »razen presejalno testiranje s testom HAG za samotestiranje za učenca, dijaka, študenta in udeleženca izobraževanja odraslih v programih, v katerih se pridobi javnoveljavna izobrazba, za katero pogostnost presejalnega testiranja določa predpis, ki ureja izjeme od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19.«.
 
V sedmem odstavku se za besedilom »samotestiranje iz tega člena,« doda besedilo »ali iz predpisa, ki ureja izjeme od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19,«.
 
V osmem odstavku se številka »15« nadomesti s številko »20«.
 
V devetem odstavku se za besedilom odstavka, ki postane prvi stavek, doda nov, drugi stavek, ki se glasi:
 
»Osebam iz tega člena, ki izpolnjujejo pogoj prebolevnosti ali prebolevnosti v kombinaciji s cepljenjem iz predpisa, ki ureja izjeme od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19, ali izpolnjen pogoj testiranja izkazujejo z dokazilom o negativnem rezultatu testa HAG, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa, se ni treba presejalno testirati s testom HAG za samotestiranje v skladu s predpisom, ki ureja izjeme od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19.«.
 

3. člen

 
V 14.a členu se v drugem odstavku za besedo »PCT« črta besedilo »iz 2. člena tega odloka«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window