Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah (ZCes-1A)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 48-2012/2012, stran 4906 DATUM OBJAVE: 26.6.2012

VELJAVNOST: od 27.6.2012 / UPORABA: od 27.6.2012

RS 48-2012/2012

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 27.6.2012 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 17.9.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 48/12

Časovnica

Na današnji dan, 17.9.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 27.6.2012
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2012. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah (ZCes-1A)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah (ZCes-1A)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah (ZCes-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 14. junija 2012.
 
Št. 003-02-5/2012-8
 
Ljubljana, dne 22. junija 2012
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O CESTAH (ZCes-1A)

 

1. člen

 
V Zakonu o cestah (Uradni list RS, št. 109/10) se v dru­gem odstavku 1. člena za drugo alinejo doda nova tretja alineja, ki se glasi:
 
»-
Direktiva 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. julija 2010 o okviru za uvajanje inteligentnih prometnih sistemov v cestnem prometu in za vmesnike do drugih vrst prevoza (UL L št. 207 z dne 6. 8. 2010, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2010/40/EU).«.
 

2. člen

 
V prvem odstavku 2. člena se za 23. točko doda nova 23.a točka, ki se glasi:
 
»23.a
ITS ali inteligentni prometni sistemi so sistemi, ki uporabljajo informacijske in komunikacijske tehnologije na področju cestnega prometa, vključno s sistemi, namenjenimi in­frastrukturi, vozilom in uporabnikom, ter na področju upravljanja omrežja in upravljanja mobilnosti kot tudi za potrebe vmesnikov z drugimi vrstami prevoza;«.
 
Za 33. točko se doda nova 33.a točka, ki se glasi:
 
»33.a
medobratovalnost je zmogljivost sistemov in osnov­nih poslovnih procesov za izmenjavo podatkov ter informacij in znanja;«.
 
Za 64. točko se doda nova 64.a točka, ki se glasi:
 
»64.a
ranljivi udeleženci v prometu so nemotorizirani pro­metni udeleženci (npr. pešci in kolesarji), motoristi ter invalidi ali osebe z omejeno sposobnostjo mobilnosti ali orientacije;«.
 
Za 71. točko se doda nova 71.a točka, ki se glasi:
 
»71.a
storitev ITS je vsaka storitev, namenjena zagota­vljanju aplikacije ITS v organizacijskem in delovnem okviru, ki je namenjena izboljšanju varnosti uporabnikov, učinkovitosti, udobju oziroma poenostavitvi ali podpori prevozov in potovanj;«.
 
Za 74. točko se doda nova 74.a točka, ki se glasi:
 
»74.a
uporabnik ITS je vsak uporabnik aplikacij in storitev ITS, vključno s potniki, ranljivimi udeleženci v prometu, uporab­niki in upravljavci cest, upravljavci voznih parkov ter upravljavci gasilskih oziroma drugih reševalnih ali intervencijskih služb za nujno pomoč;«.
 

3. člen

 
V petem odstavku 5. člena se na koncu doda besedilo »Vse stroške odstranitve ovir ali drugih posledic prepovedanih ravnanj ali zavarovanja ovir ali nevarnih mest na cesti mora poravnati povzročitelj ovire ali nevarnega mesta na cesti. Če povzročitelj ni znan, gredo stroški v breme rednega vzdrževanja ceste.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window