Navigacija

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Liko Liboje

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 51-2244/2014, stran 5834 DATUM OBJAVE: 7.7.2014

VELJAVNOST: od 15.7.2014 / UPORABA: od 15.7.2014

RS 51-2244/2014

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 15.7.2014 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 18.10.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 51/14

Časovnica

Na današnji dan, 18.10.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 15.7.2014
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2244. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Liko Liboje

 
 
Na podlagi 61. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09 –ZPNačrt-A, 57/12 – ZPNačrt-B, 109/12 – ZPNačrt-C, 70/08 – ZVO-1B, 80/10 – ZUPUDPP, 57/12 – ZUPUDPP-A, 43/11 – ZKZ-C) ter 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec na 27. redni seji dne 19. junija 2014 sprejel
 

O D L O K
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Liko Liboje

 

I. UVODNE DOLOČBE

 

1. člen

(predmet odloka)

 
S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt Liko Liboje (v nadaljevanju: OPPN), ki vsebuje:
 
-
območje OPPN;
 
-
arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev;
 
-
načrt parcelacije;
 
-
etapnost izvedbe prostorske ureditve;
 
-
rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov;
 
-
rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom;
 
-
pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro;
 
-
druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN.
 

2. člen

(prostorske ureditve, ki se načrtujejo z OPPN)

 
Ta odlok določa prostorsko ureditev območja OPPN, pogoje za gradnjo novih objektov, ureditev utrjenih in zelenih površin ter gradnjo prometne, energetske, komunalne in telekomunikacijske infrastrukture.
 
Z OPPN so znotraj ureditvenega območja predvidene novogradnja proizvodno-poslovne stavbe, prizidava k obstoječi proizvodni hali, prenova obstoječega gospodarskega poslopja, ureditev obstoječe zunanje deponije s tremi nadstrešnicami, ureditev utrjenih in zelenih zunanjih površin ter komunalna in prometna ureditev območja.
 

3. člen

(sestavni deli OPPN)

 
Sestavni deli OPPN so:
 
I.   Besedilo odloka
II.  Grafični del, ki obsega naslednje grafične
    načrte:
1.   Načrt namenske rabe prostora
1.1  Izsek iz Občinskega prostorskega načrta
    Občine Žalec
    (v nadaljnem besedilu OPN) s prikazom meje
    območja OPPN                 M 1:2000
2.   Vplivi in povezave s sosednjimi enotami
    urejanja prostora
2.1  Vplivi in povezave s sosednjimi enotami
    urejanja prostora               M 1:500
3.   Načrt območja z načrtom parcelacije
3.1  Katastrski načrt s prikazom območja OPPN    M 1:500
3.2  Geodetski načrt s prikazom območja OPPN    M 1:500
3.3  Načrt parcelacije – prikaz na katastrskem
    načrtu                     M 1:500
3.4  Zakoličbeni načrt in načrt parcelacije –
    prikaz na geodetskem načrtu          M 1:500
4.   Načrt arhitekturnih, krajinskih in
    oblikovalskih rešitev prostorskih ureditev
4.1  Arhitekturna zazidalna situacija        M 1:500
4.2  Regulacijska karta               M 1:500
4.3  Značilni prerezi                M 1:500
4.4  Prometnotehnična situacija in idejna
    višinska regulacija s prikazom
    intervencijskih poti              M 1:500
4.5  Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav    M 1:500.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window