Navigacija

Zakon o spremembah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2K)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 50-2079/2014, stran 5555 DATUM OBJAVE: 4.7.2014

VELJAVNOST: od 5.7.2014 / UPORABA: od 1.1.2015

RS 50-2079/2014

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2015 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 21.3.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 50/14

Časovnica

Na današnji dan, 21.3.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.1.2015
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2079. Zakon o spremembah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2K)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2K)

 
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2K), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. junija 2014.
 
Št. 003-02-6/2014-19
 
Ljubljana, dne 30. junija 2014
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (ZDDPO-2K)

 

1. člen

 
V Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12 in 81/13) se 67.b člen spremeni tako, da se glasi:
 

»67.b člen

(zavezanec, ki lahko ugotavlja davčno osnovo po tem poglavju, in pogoji)

 
(1)
Zavezanec po tem zakonu, ki je družba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, in družbi primerljiva tuja oseba za poslovno enoto, ki jo ima v Sloveniji, lahko ugotavlja davčno osnovo za davčno obdobje z upoštevanjem normiranih odhodkov v višini, določeni v prvem odstavku 67.e člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu: zavezanec iz 67.b člena tega zakona), če priglasi ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov v skladu s tem zakonom in zakonom, ki ureja davčni postopek, in pod naslednjimi pogoji:
 
-
če v koledarskem letu pred davčnim obdobjem, za katero uveljavlja ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, njegovi prihodki, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, ne presegajo 50.000 eurov, ali
 
-
če v koledarskem letu pred davčnim obdobjem, za katero uveljavlja ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, njegovi prihodki, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, ne presegajo 100.000 evrov in je bila v skladu predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, pri zavezancu obvezno zavarovana vsaj ena oseba za polni delovni čas neprekinjeno najmanj pet mesecev,
 
in s tem poglavjem ni drugače določeno.«.
 

2. člen

 
V prvem odstavku 67.e člena se število »70« nadomesti s številom »80«.
 

PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window