Navigacija

Uredba o ravnanju in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 39-1636/2008, stran 4077 DATUM OBJAVE: 21.4.2008

VELJAVNOST: od 6.5.2008 / UPORABA: od 6.5.2008

RS 39-1636/2008

Verzija 4 / 4

Čistopis se uporablja od 21.10.2017 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 19.8.2019: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 39/08, 106/10, 78/12, 58/17

Časovnica

Na današnji dan, 19.8.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 21.10.2017
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1636. Uredba o ravnanju in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami

 
 
Na podlagi 24. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo in 61/06 – ZDru-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O 
o ravnanju in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami

 

Prvo poglavje

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta uredba določa podrobnejše ravnanje in načine varstva pri trgovini z osebki živalskih in rastlinskih vrst za izvajanje:
 
-
Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 z dne 9. decembra 1996 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi (UL L št. 61 z dne 3. 3. 1997, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2017/160 z dne 20. januarja 2017 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi (UL L št. 27 z dne 1. 2. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 338/97/ES),
 
-
Uredbe Komisije (ES) št. 865/2006 z dne 4. maja 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi (UL L št. 166 z dne 19. 6. 2006, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2015/870 z dne 5. junija 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 865/2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 glede trgovine s prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (UL L št. 142 z dne 6. 6. 2015, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 865/06/ES),
 
-
Uredbe Sveta št. 3254/91/EGS z dne 4. novembra 1991 o prepovedi uporabe stopalk v Skupnosti in vnosa v Skupnost kožuhov in izdelanega blaga iz nekaterih prosto živečih živalskih vrst, ki izvirajo iz držav, v katerih jih lovijo s stopalkami ali z načini lova s pastmi, ki ne izpolnjuje mednarodnih standardov humanega lova s pastmi (UL L št. 308 z dne 9. 11. 1991, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 35/97 z dne 10. januarja 1997 o določbah za izdajanje potrdil za kožuhe in blago, ki jih ureja Uredba Sveta (EGS) št. 3254/91 (UL L št. 8 z dne 11. 1. 1997, str. 2; v nadaljnjem besedilu: Uredba 3254/91/EGS),
 
-
Uredbe (ES) št. 1007/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o trgovini z izdelki iz tjulnjev (UL L št. 286 z dne 31. 10. 2009, str. 36), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2015/1775 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. oktobra 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 1007/2009 o trgovini z izdelki iz tjulnjev in razveljavitvi Uredbe Komisije (EU) št. 737/2010 (UL L št. 262 z dne 7. 10. 2015, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1007/2009/ES) in
 
-
Uredbe Komisije (EU) št. 737/2010 z dne 10. avgusta 2010 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 1007/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o trgovini z izdelki iz tjulnjev (UL L št. 216 z dne 17. 8. 2010, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2015/1775 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. oktobra 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 1007/2009 o trgovini z izdelki iz tjulnjev in razveljavitvi Uredbe Komisije (EU) št. 737/2010 (UL L št. 262 z dne 7. 10. 2015, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 737/2010/EU).
 
(2)
Ta uredba v skladu z Direktivo Sveta št. 83/129/EGS z dne 28. marca 1983 o uvozu kož nekaterih tjulnjih mladičev in izdelkov iz njih v države članice (UL L št. 91 z dne 9. 4. 1983, str. 30), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta z dne 8. junija 1989 o spremembi Direktive 83/129/EGS o uvozu kož nekaterih tjulnjih mladičev in izdelkov iz njih v države članice (UL L št. 163 z dne 14. 6. 1989, str. 37) določa podrobnejše ravnanje pri uvozu osebkov vrst kapičastih in sedlastih tjulnjev v Evropski skupnosti.
 
(3)
Ta uredba v skladu z Resolucijo št. 3.13 Sporazuma o ohranjanju kitov in delfinov Črnega morja, Sredozemskega morja in atlantskega območja ob njem (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 16/06) ureja komercialno ravnanje z osebki vrst iz reda kitov in delfinov (Cetacea).
 
(4)
Ta uredba določa tudi ravnanje in načine varstva pri trgovini z osebki živalskih in rastlinskih vrst, ki so zavarovane s predpisi o varstvu zavarovanih prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst, ter pogoje za dejavnost komercialne gojitve osebkov prostoživečih živalskih vrst.
 

2. člen

(izrazi)

 
V tej uredbi uporabljeni izrazi, ki niso opredeljeni v Zakonu o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo in 61/06 – ZDru-1) in na njegovi podlagi sprejetih predpisih, Uredbi 338/97/ES, Uredbi 865/06/ES ali Uredbi 3254/91/EGS, pomenijo:
 
1.
mnenje je pisna izjava in njena utemeljitev, ki jo na podlagi vseh razpoložljivih podatkov izda strokovni organ;
 
2.
konvencija je Konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami, ratificirana z Zakonom o ratifikaciji Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami, spremembe konvencije ter dodatkov I, II, III in IV h konvenciji (MKTZOR) (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 31/99);
 
3.
upravni organ je ministrstvo, pristojno za ohranjanje narave, in je pristojen za izvajanje konvencije, Uredbe 338/97/ES, Uredbe 865/06/ES, Uredbe 3254/91/EGS, Uredbe 1007/2009/ES, Uredbe 737/2010/EU in te uredbe.
 

Drugo poglavje

 

2. REŽIMI RAVNANJA

 

2.1 Pravila ravnanja

 

3. člen

(dopustnost ravnanja)

 
(1)
Ravnanje z osebki vrst iz prilog A do D Uredbe 338/97/ES, priloge I Uredbe 3254/91/EGS, prilog predpisov, ki urejajo varstvo prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst ter osebkov iz prvega odstavka 5. člena te uredbe je dopustno le ob pogojih in na način, kot je določeno v Uredbi 338/97/ES, Uredbi 865/06/ES, Uredbi 3254/91/EGS, Uredbi 1007/2009/ES, Uredbi 737/2010/EU in v tej uredbi.
 
(2)
Dovoljenja, potrdila ali druge listine, izdane na podlagi te uredbe, je prepovedano uporabiti za katerikoli osebek, ki ni osebek, za katerega je dovoljenje, potrdilo ali listina izdana.
 

2.2 Pasti stopalke

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window