Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 86-3727/2006, stran 9309 DATUM OBJAVE: 11.8.2006

RS 86-3727/2006

 
 

3727. Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja

 
 
Na podlagi 13. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02) je Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 3. seji dne 23. 5. 2006 sprejela
 

S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja

 

1. člen

 
V Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03, 78/03, 84/04, 44/05) se v 2. členu spremenita 21. in 22. točka tako, da se glasita:
 
»21. nujna medicinska pomoč – zdravstvene storitve, ki jih krije obvezno zdravstveno zavarovanje v celoti in so opredeljene v prvem odstavku 103. člena pravil;
 
22.
nujno zdravljenje in neodložljive zdravstvene storitve – zdravstvene storitve, ki jih uveljavljajo zavarovane osebe na podlagi 25. člena zakona in so podrobneje opredeljene v 101., 102., 103. in 104. členu pravil.«.
 
Dodata se novi 23. in 24. točka, ki se glasita:
 
»23.
pravni red EU – pravni predpisi Evropskih skupnosti na področju koordinacije sistemov socialne varnosti, ki so neposredno uporabljivi v slovenski zakonodaji;
 
24.
meddržavna pogodba – dvostranski sporazum o socialni varnosti oziroma socialnem zavarovanju.«.
 

2. člen

 
V prvem odstavku 22. člena se za 5. točko doda nova 6. točka, ki se glasi:
 
»6. živil za posebne zdravstvene namene z medicinsko indikacijo z odstranjenimi specifičnimi aminokislinami in drugimi selektivno odstranjenimi sestavinami za zdravljenje bolnikov z vrojenimi motnjami presnove, v skladu z razvrstitvijo v liste, ki jo določi zavod;«.
 
Dosedanja 6. točka in naslednje se preštevilčijo.
 

3. člen

 
V 25. členu se doda nova 9. točka ki se glasi:
 
»9. stroški prevoza zavarovane osebe iz tujine v domovino.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window