Navigacija

Zakon o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (ZSICT)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 22-944/2018, stran 3179 DATUM OBJAVE: 4.4.2018

VELJAVNOST: od 5.7.2018 / UPORABA: od 5.7.2018

RS 22-944/2018

Verzija 3 / 3

Čistopis se uporablja od 22.1.2022 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 22/18, 3/22 - ZDeb

Časovnica

Na današnji dan, 7.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 22.1.2022
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

944. Zakon o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (ZSICT)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (ZSICT)

 
Razglašam Zakon o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (ZSICT), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 22. marca 2018.
 
Št. 003-02-3/2018-16
 
Ljubljana, dne 30. marca 2018
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SODNIH IZVEDENCIH, SODNIH CENILCIH IN SODNIH TOLMAČIH (ZSICT)

 

I. poglavje SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta zakon ureja status sodne izvedenke oziroma sodnega izvedenca (v nadaljnjem besedilu: sodni izvedenec), sodne cenilke ali sodnega cenilca (v nadaljnjem besedilu: sodni cenilec) in sodne tolmačke oziroma sodnega tolmača (v nadaljnjem besedilu: sodni tolmač), pogoje in postopek imenovanja ter razrešitve, pristojnosti in način delovanja Strokovnega sveta za sodno izvedenstvo, sodno cenilstvo in sodno tolmačenje (v nadaljnjem besedilu: Strokovni svet), vodenje imenikov in evidenc, disciplinsko odgovornost in postopek, strokovno izpopolnjevanje, preizkuse strokovnosti, plačilo za opravljeno delo in druga vprašanja, ki se nanašajo na področje sodnega izvedenstva, sodnega cenilstva in sodnega tolmačenja.
 
(2)
Šteje se, da se sodno tolmačenje nanaša tudi na prevajanje, če s tem zakonom ni določeno drugače.
 

2. člen

(status)

 
(1)
Sodni izvedenci so osebe, imenovane za neomejen čas s pravico in dolžnostjo, da sodišču na njegovo zahtevo podajo izvid in mnenje glede strokovnih vprašanj, za katera tako določa zakon ali glede katerih sodišče meni, da mu je pri njihovi presoji potrebna pomoč strokovnjaka.
 
(2)
Sodni cenilci so osebe, imenovane za neomejen čas s pravico in dolžnostjo, da sodišču na njegovo zahtevo podajo izvid o gospodarskih lastnostih stvari ali pravice ter cenitev njene vrednosti oziroma vrednosti na njej povzročene škode.
 
(3)
Sodni tolmači so osebe, imenovane za neomejen čas s pravico in dolžnostjo, da na zahtevo sodišča tolmačijo na narokih oziroma prevajajo listine.
 
(4)
Sodnemu izvedencu, sodnemu cenilcu ali sodnemu tolmaču preneha status v primerih in pod pogoji, ki jih določa ta zakon.
 

3. člen

(sklicevanje na status)

 
(1)
Sodni izvedenec ali sodni cenilec se sme sklicevati na ta status:
 
-
kadar daje izvide, mnenja in cenitve na zahtevo sodišča v sodnem postopku,
 
-
kadar daje izvide, mnenja in cenitve na zahtevo upravnega organa v upravnem postopku ali
 
-
če drug zakon ali uredba določa njihovo delovanje.
 
(2)
Sodni tolmač se sme sklicevati na ta status:
 
-
kadar zagotavlja tolmačenja in prevode na zahtevo sodišča ali drugega državnega organa,
 
-
kadar zagotavlja tolmačenja in prevode na zahtevo stranke zaradi uveljavljanja njenih pravic,
 
-
če drug zakon ali uredba določa njihovo delovanje.
 
(3)
Ne glede na prvi odstavek tega člena se sme sodni izvedenec ali sodni cenilec sklicevati na ta status tudi v drugih primerih, če:
 
-
je član društva, ki deluje na področju sodnega izvedenstva ali cenilstva, in
 
-
je društvo pridobilo status društva, ki deluje v javnem interesu, in
 
-
je v aktih društva opredeljen učinkovit nadzor nad njegovim delom.
 
V primerih sklicevanja na status po tem odstavku se glede nadzora nad njegovim delom uporabljajo društvena pravila, nadzor pa izvaja društvo. O izvedenem nadzoru in ukrepih mora društvo do konca marca v posameznem koledarskem letu poročati Strokovnemu svetu.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window