Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih (ZS-I)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 96-4178/2009, stran 12702 DATUM OBJAVE: 27.11.2009

VELJAVNOST: od 28.11.2009 / UPORABA: od 1.1.2010

RS 96-4178/2009

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2010 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 96/09

Časovnica

Na današnji dan, 7.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.1.2010
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4178. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih (ZS-I)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih (ZS-I)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih (ZS-I), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 17. novembra 2009.
 
Št. 003-02-10/2009-11
 
Ljubljana, dne 25. novembra 2009
 
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SODIŠČIH (ZS-l)

 

1. člen

 
V Zakonu o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) se v drugem stavku drugega odstavka 13. člena za besedilom »dajati sodiščem« doda besedilo »oziroma državnim organom, ki jih določi sodišče«.
 

2. člen

 
28. člen se spremeni tako, da se glasi:
 

»28. člen

 
Sodni svet ima naslednje pristojnosti:
 
-
predlaga državnemu zboru kandidate za izvolitev v sodniško funkcijo;
 
-
predlaga državnemu zboru razrešitev sodnika;
 
-
imenuje in razrešuje predsednike sodišč, razen predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije;
 
-
odloča o napredovanju v višji sodniški naziv in o hitrejšem napredovanju v plačnih razredih, v položaj svetnika ali na višje sodniško mesto ter o izjemnem napredovanju v višji sodniški naziv;
 
-
odloča o pritožbi zoper odločbo o premestitvi oziroma imenovanju na sodniško mesto, v sodniški naziv oziroma na položaj svetnika in zoper odločbo o uvrstitvi v plačni razred;
 
-
odloča o nezdružljivosti sodniške funkcije;
 
-
daje mnenje k predlogu proračuna za sodišča in mnenje državnemu zboru o zakonih, ki urejajo položaj, pravice in dolžnosti sodnikov ter osebja sodišč;
 
-
sprejme merila za kakovost dela sodnikov za oceno sodniške službe in merila za kakovost dela sodišč;
 
-
določa število sodniških mest na posameznem sodišču;
 
-
spremlja, ugotavlja in analizira učinkovitost in uspešnost dela sodišč, o čemer sprejme letno poročilo o učinkovitosti in uspešnosti sodišč;
 
-
obravnava in odloča o utemeljenosti pritožbe sodnika, ki meni, da je bila kršena njegova zakonska pravica, kršen njegov neodvisni položaj ali neodvisnost sodstva;
 
-
opravlja druge zadeve, če zakon tako določa.
 
Sodni svet odloča o predlogih za izvolitev sodnikov, o imenovanjih in napredovanjih sodnikov, o uvrstitvah v plačni razred, o pritožbah zoper odločbo o premestitvi oziroma imenovanju na sodniško mesto, v sodniški naziv oziroma na položaj svetnika, o pritožbah zoper odločbo o uvrstitvi v plačni razred, o predlogih za razrešitev sodnikov, o merilih za kakovost dela sodnikov in merilih za kakovost dela sodišč in sprejme letno poročilo o učinkovitosti in uspešnosti sodišč, z dvotretjinsko večino vseh članov.
 
Podatki, ki se nanašajo na posameznika, se hranijo petnajst let po dnevu prenehanja funkcije.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window