Navigacija

Slovenski računovodski standard 15 (2019) – Prihodki

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 57-2833/2018, stran 8910 DATUM OBJAVE: 24.8.2018

VELJAVNOST: od 1.1.2019 / UPORABA: od 1.1.2019

RS 57-2833/2018

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 6.5.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 17.1.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 57/18, 63/20

Časovnica

Na današnji dan, 17.1.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 6.5.2020
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2833. Slovenski računovodski standard 15 (2019) – Prihodki

 
 
Na podlagi drugega odstavka 9. člena in drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) je Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo 4. junija 2018 sprejel
 

S l o v e n s k i   r a č u n o v o d s k i   s t a n d a r d   1 5  ( 2 0 1 9 )

 

PRIHODKI

 

A. Uvod

 
Ta standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju poslovnih prihodkov, finančnih prihodkov in drugih prihodkov. Obdeluje:
 
a)
razvrščanje prihodkov,
 
b)
pripoznavanje prihodkov,
 
c)
začetno računovodsko merjenje prihodkov,
 
č)
razkrivanje prihodkov.
 
Povezan je predvsem s Slovenskima računovodskima standardoma (SRS) 11 in 21.
 
Standard (poglavje B) je treba brati skupaj z opredelitvijo ključnih pojmov (poglavjem C), pojasnili (poglavjem Č) ter Uvodom v Slovenske računovodske standarde in Okvirom SRS (2016).
 

B. Standard

 

a) Razvrščanje prihodkov

 
15.1.
 
Prihodki so povečanja gospodarskih koristi v obračunskem obdobju v obliki povečanj sredstev (na primer denarja ali terjatev zaradi prodaje blaga ali storitev) ali zmanjšanj dolgov (na primer zaradi opustitve njihove poravnave). Prek poslovnega izida vplivajo na velikost kapitala.
 
15.2.
 
Prihodki se razčlenjujejo na poslovne prihodke, finančne prihodke in druge prihodke. Poslovni prihodki in finančni prihodki se upoštevajo (ali veljajo) kot redni prihodki.
 
15.3.
 
Poslovni prihodki so prihodki od prodaje in drugi poslovni prihodki, povezani s poslovnimi učinki.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window