Navigacija

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 13-652/2017, stran 1899 DATUM OBJAVE: 17.3.2017

VELJAVNOST: od 1.4.2017 / UPORABA: od 1.4.2017

RS 13-652/2017

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.4.2017 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 14.6.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 13/17

Časovnica

Na današnji dan, 14.6.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.4.2017
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

652. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite

 
 
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite

 

1. člen

 
V Uredbi o izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite (Uradni list RS, št. 62/14) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
 

»1. člen

(vsebina)

 
(1)
S to uredbo se za izvajanje nalog iz točk a, b in c 6. člena Sklepa št. 1313/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 924) določajo:
 
-
vrste ocen tveganj za nesreče in ocen zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče,
 
-
pristojni organi in njihove naloge,
 
-
vsebina in izdelava ocen tveganj za nesreče,
 
-
vsebina in izdelava razvidov za posamezne nesreče (v nadaljnjem besedilu: razvidi), ki vsebujejo pregled načrtovanja ukrepov za obvladovanje tveganja na podlagi ocen tveganj za nesreče za namene preventive in pripravljenosti (v nadaljnjem besedilu: načrtovanje) in izvajanje ukrepov za preventivo in pripravljenost (v nadaljnjem besedilu: izvajanje ukrepov),
 
-
vsebina in izdelava ocen zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče,
 
-
roki za izdelavo ocen tveganj za nesreče in ocen zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče.
 
(2)
Ta uredba se smiselno uporablja tudi za izdelavo ocen tveganj za nesreče, razvidov in ocen zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče na lokalni ravni, če se samoupravna lokalna skupnost odloči, da jih izdela.
 
(3)
Ta uredba ne posega v načrtovanje in izvajanje ukrepov iz pristojnosti ministrstev, ki jih določajo področni predpisi.«.
 

2. člen

 
Za 2. členom se doda nov 2.a člen, ki se glasi:

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window