Navigacija

Zakon o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 196-3898/2021, stran 12335 DATUM OBJAVE: 17.12.2021

VELJAVNOST: od 18.12.2021 / UPORABA: od 18.1.2022

RS 196-3898/2021

Verzija 4 / 6

Čistopis se uporablja od 28.12.2022 do 31.12.2023. Status čistopisa na današnji dan, 8.2.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 196/21, 163/22

Časovnica

Na današnji dan, 8.2.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 28.12.2022
    DO 31.12.2023
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3898. Zakon o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk)

 
Razglašam Zakon o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 9. decembra 2021.
 
Št. 003-02-3/2021-305
 
Ljubljana, dne 17. decembra 2021
 
Borut Pahor Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N 
O DOLGOTRAJNI OSKRBI (ZDOsk)

 

Prvi del

 

I. poglavje: SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
(1)
Ta zakon ureja sistem dolgotrajne oskrbe (v nadaljnjem besedilu: DO), pravice in obveznosti izvajalcev ter upravičencev do DO, naloge Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti v zvezi z DO ter vire in način financiranja DO v Republiki Sloveniji.
 
(2)
DO predstavlja niz ukrepov, storitev in aktivnosti, namenjenih osebam, ki so zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti v daljšem časovnem obdobju, ki ni krajše od treh mesecev, ali trajno odvisne od pomoči drugih oseb pri opravljanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil.
 

2. člen

(temeljna načela DO)

 
(1)
Z obveznim zavarovanjem za DO in iz naslova drugih finančnih virov ter po načelih univerzalnosti, solidarnosti in enakosti se zavarovanim osebam zagotavljajo pravice iz DO.
 
(2)
DO se organizira in opravlja v javnem interesu na način, ki zavarovanim osebam omogoča enako razpoložljivost, dostopnost, dosegljivost in kakovost storitev DO.
 

3. člen

(izvajanje javne službe)

 
(1)
DO je javna služba, ki se v obsegu in na način, ki ga določajo ta zakon in na njegovi podlagi sprejeti predpisi, izvaja v okviru javne mreže DO.
 
(2)
Ne glede na prejšnji odstavek lahko DO, na podlagi dovoljenja iz 60. člena tega zakona, za opravljanje DO, opravljajo tudi druge pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost, ter nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ki izvajajo dejavnost DO v obliki iz prve alineje drugega odstavka 58. člena tega zakona izven javne mreže DO.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window