Kazenski zakonik (KZ-1)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 55-2296/2008, stran 5865 DATUM OBJAVE: 4.6.2008

VELJAVNOST: od 1.11.2008 / UPORABA: od 1.11.2008

RS 55-2296/2008

Verzija 15 / 15

Čistopis se uporablja od 22.2.2023 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 28.2.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 55/08, 66/08, 39/09, 91/11, 54/15, 6/16, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21, 105/22 - ZZNŠPP, 16/23

Časovnica

Na današnji dan, 28.2.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 22.2.2023
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 

2296. Kazenski zakonik (KZ-1)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Kazenskega zakonika (KZ-1)

 
Razglašam Kazenski zakonik (KZ-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 20. maja 2008.
 
Št. 003-02-4/2008-22
 
Ljubljana, dne 28. maja 2008
 
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik Republike Slovenije
 

K A Z E N S K I    Z A K O N I K
(KZ-1)

 

SPLOŠNI DEL

 

Prvo poglavje

 

TEMELJNE DOLOČBE

 

1. člen

Uveljavljanje kazenske odgovornosti

 
(1)
Kazenska odgovornost v Republiki Sloveniji se sme uveljavljati ob spoštovanju ustavno zagotovljenih človekovih pravic in temeljnih svoboščin v demokratični ureditvi ter na načelih pravne države.
 
(2)
Po tem zakoniku se kazenska odgovornost uveljavi s kaznovanjem polnoletnih oseb zaradi storjenih kaznivih dejanj na podlagi ugotovljene krivde.
 
(3)
Kazenska odgovornost se ne uveljavi zoper osebo, katere krivda je izključena, ker ob storitvi ni bila prištevna. Taki osebi se za dejanje, ki ima znake kaznivega dejanja in je v nasprotju s pravom (protipravno dejanje), smejo izreči ukrepi, določeni s tem zakonikom.
 

2. člen

Ni kaznivega dejanja in kazni brez zakona

 
Nikomur ne sme biti izrečena kazen ali druga kazenska sankcija za dejanje, ki ga zakon ni določil kot kaznivo dejanje, še preden je bilo storjeno, in za katero ni bila z zakonom predpisana kazen ali druga kazenska sankcija.
 

3. člen

Sistem kazenskih sankcij

 
(1)
Kazenske sankcije so: kazni, opozorilne sankcije in varnostni ukrepi.
 
(2)
Za kaznivo dejanje je v zakonu vedno predpisana kazen, ki se izreče storilki oziroma storilcu (v nadaljnjem besedilu: storilec) v sorazmerju s težo dejanja in njegovo krivdo. Ob pogojih, določenih v splošnem delu tega zakonika, se storilcu smejo izreči namesto kazni opozorilne sankcije in poleg kazni ali opozorilne sankcije še varnostni ukrepi.
 
(3)
Ob pogojih, določenih s tem zakonikom, se storilcu zaradi storjenega kaznivega dejanja izrečeta tudi odvzem premoženjske koristi in objava sodbe.
 
(4)
Kadar predpisi določajo, naj se zaradi same obsodbe za kaznivo dejanje obsojenki oziroma obsojencu (v nadaljnjem besedilu: obsojenec) poleg izrečenih kazenskih sankcij odvzamejo ali omejijo kakšne pravice, velja tudi za take pravne posledice prepoved iz prejšnjega člena.
 
(5)
Ob pogojih, določenih s tem zakonikom, se storilcu, ki ni kriv, ker ob storitvi protipravnega dejanja ni bil prišteven, smejo izreči varnostni ukrepi, odvzem premoženjske koristi in objava sodbe. Določbe o pravnih posledicah obsodbe veljajo tudi za te storilce.
 

Drugo poglavje

 

VELJAVNOST KAZENSKEGA ZAKONIKA

 

1. Osebna veljavnost

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window