Navigacija

Zakon o interventnih ukrepih (ZIU)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 94-4935/2010, stran 14533 DATUM OBJAVE: 26.11.2010

VELJAVNOST: od 27.11.2010 / UPORABA: od 27.11.2010

RS 94-4935/2010

Verzija 4 / 4

Čistopis se uporablja od 1.6.2012 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 8.4.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 94/10, 110/11 - ZDIU12, 40/12 - ZUJF

Časovnica

Na današnji dan, 8.4.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.6.2012
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4935. Zakon o interventnih ukrepih (ZIU)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o interventnih ukrepih (ZIU)

 
Razglašam Zakon o interventnih ukrepih (ZIU), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 16. novembra 2010.
 
Št. 003-02-10/2010-2
 
Ljubljana, dne 24. novembra 2010
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O INTERVENTNIH UKREPIH (ZIU)

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(omejevanje rasti izdatkov)

 
(1)
S tem zakonom se z namenom stabilizacije javnih financ začasno omejuje rast določenih izdatkov državnega pro­računa, proračunov občin, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na način, da se zmanjšuje višina uskladitev, določena v zakonu, ki ureja usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom, in v zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
 
(2)
Ta zakon podaljšuje tudi rok za začetek uporabe do­ločb zakona, ki ureja vrtce.
 
(3)
S tem zakonom se začasno omejujejo tudi prejemki in plače javnih uslužbencev oziroma javnih uslužbenk (v na­daljnjem besedilu: javni uslužbenci) in funkcionarjev oziroma funkcionark (v nadaljnjem besedilu: funkcionarji).
 
(4)
S tem zakonom se zmanjšuje tudi odstotek sofinan­ciranja investicij občin, določen v zakonu, ki ureja financiranje občin.
 

2. TRANSFERJI IZ PRORAČUNA

 

2. člen

(usklajevanje transferjev)

 
(1)
Transferji posameznikom in gospodinjstvom, ki se usklajujejo na podlagi Zakona o usklajevanju transferjev posa­meznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06, 59/07 - ZŠtip, 10/08 - ZVarDod, 71/08, 98/09 - ZIUZGK in 62/10 - ZUPJS; v nadaljnjem besedilu: ZUTPG) se v letu 2011 usklajujejo v višini 25% v zakonu določenega obsega uskladitve.
 

4. člen

(usklajevanje pokojnin in drugih nadomestil ter prejemkov)

 
(1)
Ne glede na 150.a in 150.b člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUTPG in 10/08 - ZVarDod; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-1), se v letu 2011, pokojnine in drugi prejemki, priznani na podlagi pravic iz 4. in 431. člena ZPIZ-1 (v nadaljnjem besedilu: prejemki) ter osnove, ki se usklajujejo na podlagi ZPIZ-1, pri izplačilu za februar 2011, uskladijo za 25% dosežene rasti povprečne plače za leto 2010 v primerjavi s povprečno plačo za koledarsko leto pred tem, pri izplačilu za november 2011 pa se uskladijo za 25% dosežene rasti povpreč­ne plače za obdobje januar-september leta 2011 v primerjavi s povprečno plačo za obdobje januar-december 2010.
 
(2)
Prejemki in osnove iz prejšnjega odstavka se v novem­bru 2011 uskladijo največ za toliko odstotkov, da povprečni me­sečni porast najnižje pokojninske osnove, veljavne v letu 2011, po opravljeni februarski in novembrski uskladitvi, v primerjavi z mesečnim povprečjem te osnove, veljavne v letu 2010, ne pre­seže 25% z Jesensko napovedjo gospodarskih gibanj Urada za makroekonomske analize in razvoj ocenjene rasti povprečne plače za obdobje januar-december 2011, v primerjavi z njenim povprečjem za obdobje januar-december 2010.
 
(3)
Pokojnine in drugi prejemki iz pokojninskega in invalid­skega zavarovanja, ki so urejeni s posebnimi predpisi, usklaju­jejo pa se v višini in v rokih iz 150.a in 150.b člena ZPIZ-1, se usklajujejo skladno s prvim in drugim odstavkom tega člena.
 
(5)
Višji znesek letnega dodatka iz 136.b člena ZPIZ-1 se v letu 2011 izplača v višini 367,95 eurov, nižji pa v višini 223,55 eurov.
 

3. PLAČE JAVNIH USLUŽBENCEV IN FUNKCIONARJEV

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window