Uredba o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 23-1036/2018, stran 3563 DATUM OBJAVE: 6.4.2018

VELJAVNOST: od 21.4.2018 / UPORABA: od 1.6.2018

RS 23-1036/2018

Verzija 1 / 2

Čistopis se uporablja od 1.6.2018 do 31.12.2024. Status čistopisa na današnji dan, 18.7.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 23/18

Časovnica

Na današnji dan, 18.7.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.6.2018
    DO 31.12.2024
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1036. Uredba o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu

 
 
Na podlagi četrtega odstavka 7. člena in v zvezi z drugim odstavkom 6. člena Zakona o dajatvah za motorna vozila (Uradni list RS, št. 54/17) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta uredba določa višino letne dajatve za uporabo motornih vozil v cestnem prometu, ki jo je treba plačati za posamezne vrste v Republiki Sloveniji registriranih motornih in priklopnih vozil (v nadaljnjem besedilu: letna dajatev), in način poročanja o pobrani letni dajatvi.
 
(2)
Ta uredba določa tudi višino letne dajatve za preskusne tablice, izdane na podlagi dovoljenja za daljšo dobo uporabe preskusnih tablic (v nadaljnjem besedilu: letna dajatev za preskusno tablico).
 

2. člen

(višina letne dajatve)

 
(1)
Letna dajatev se praviloma plača za obdobje enega leta, lahko pa tudi za obdobje, različno od enega leta. Višina letne dajatve se izračuna tako, da se število dni v obdobju pomnoži z zneskom sorazmernega deleža letne dajatve za en dan.
 
(2)
Višina letne dajatve se določi za posamezne kategorije oziroma podkategorije motornih in priklopnih vozil (v nadaljnjem besedilu: vozilo) glede na podatke iz evidence registriranih vozil. Sorazmerni delež letne dajatve za en dan znaša za:
 
1.
motorno kolo (L3e – motorno kolo, L4e – motorno trikolo, L5e – motorno trikolo, L7e – štirikolo, L3e-A1 – motorno kolo z nizko močjo, L3e-A2 – motorno kolo s srednjo močjo, L5e-A3 – motorno kolo z visoko močjo, L4e – dvokolesno motorno kolo z bočno prikolico, L5e-A – trikolesnik, L5e-B – gospodarski trikolesnik, L7e-A1 – cestno štirikolo A1, L7e-A2 – cestno štirikolo A2, L7e-B1 – štirikolo za vse terene, L7e-B2 – buggy z vzporedno nameščenimi sedeži, L7e-CU – težki »kvadrimobil« za gospodarske namene, L7e-CP – težki »kvadrimobil« za prevoz potnikov) glede na delovno prostornino motorja:
 
Delovna prostornina motorja (v cm3)
Letna dajatev na dan 
(v eurih)
do vključno 125
0,035616
nad 125 do vključno 500
0,057534
nad 500 do vključno 1.000
0,079452
nad 1.000
0,090411
 
2.
vse vrste osebnih avtomobilov ter večnamenskih vozil za prevoz oseb in stvari (M1 – osebni avtomobil), razen vozil iz 7. točke tega odstavka, ter za bivalna motorna vozila vseh kategorij z obliko nadgradnje: »SA – bivalno vozilo«, glede na delovno prostornino motorja:
 
Delovna prostornina motorja (v cm3)
Letna dajatev na dan 
(v eurih)
do vključno 1350
0,169863
nad 1350 do vključno 1800 
0,263014
nad 1800 do vključno 2500
0,419178
nad 2500 do vključno 3000
0,772603
nad 3000 do vključno 4000
1,238356
nad 4000 
1,547945
 
3.
avtobus (M2 – avtobus in M3 – avtobus) glede na število sedežev:
 
-
0,008658 eura/sedež;
 
4.
tovorno vozilo (kategorij N1, N2 in N3) glede na največjo dovoljeno maso:
 
– do vključno 4 t
0,279288 eura/vozilo,
– več kot 4 t
0,062630 eura/t;
 
5.
vlečno vozilo (kategorij N1, N2 in N3) glede na nazivno moč motorja:
 
– do vključno 190 kW
0,014713 eura/kW,
– več kot 190 kW
2,792795 eura/vozilo;
 
6.
priklopno vozilo (kategorij O2, O3 in O4), razen polpriklopnikov, glede na največjo dovoljeno maso oziroma dovoljeno skupno maso:
 
– do vključno 2 t 
0,104713 eura/vozilo,
– več kot 2 t 
0,052357 eura/t.
 
Za polpriklopnik (kategorij O2, O3 in O4) se letna dajatev ne plača, ker je vključena pri vlečnih vozilih kategorij N1, N2 in N3;
 
7.
motorno vozilo z obliko nadgradnje »vozila za posebne namene« in z enim od dodatnih opisov nadgradnje: »Avtolestev«, »25 Vozilo z lestvijo«, »Črpalka«, »16 Črpalka za beton«, »Delavnica«, »Dvigalo«, »26 Vozilo z dvigalom«, »27 Dvižna ploščad«, »Elektroagregat«, »Kompresor«, »20 Kompresor«, »Komunalno«, »18 Za zbiranje smeti«, »RTV« ali z dodatno oznako »Delovno vozilo«, po kategorijah:
 
– N1
0,150685 eura,
– N2
0,301370 eura,
– N3
0,452055 eura.
 
Po tej točki se obračunava letna dajatev tudi za motorno vozilo z obliko nadgradnje: »SG« z dodatnim opisom nadgradnje »Univerzalno«;
 
8.
priklopno vozilo z obliko nadgradnje »vozila za posebne namene« in z enim od dodatnih opisov nadgradnje: »Črpalka«, »16 Črpalka za beton«, »Delavnica«, »Dvigalo«, »26 Vozilo z dvigalom«, »27 Dvižna ploščad«, »Elektroagregat«, »Kompresor«, »20 Kompresor«, »Kuhinja«, »Komunalno«, »18 Za zbiranje smeti«, »24 Za vleko poškodovanih vozil«, »RTV«, po kategorijah:
 
– O2
0,108494 eura,
– O3
0,210959 eura,
– O4
0,301370 eura;
 
9.
pogrebno vozilo (M1 – osebni avtomobil z obliko nadgradnje »SD – pogrebno vozilo«) in vozilo šole vožnje z dodatnim opisom nadgradnje: »Šola vožnje«:
 
– M1 in N1
0,164384 eura,
– M2 in N2
0,230137 eura,
– M3 in N3
0,328768 eura.
 
(3)
Ne glede na 4. točko prejšnjega odstavka velja za vozila za posebne namene vseh kategorij z dodatnim opisom nadgradnje: »prodajalna«, »23 Za namene maloprodaje ali oglaševanja«, »knjižnica« ali »zabaviščni« oziroma z dodatnim vpisom v potrdilu o skladnosti ali soglasju k registraciji vozila: »za prevoz čebel«, »za prevoz konj«, določbe 7. točke prejšnjega odstavka.
 
(4)
Ne glede na 6. točko drugega odstavka tega člena velja za priklopno bivalno vozilo vseh kategorij z obliko nadgradnje: »SE – bivalna prikolica« in za priklopno vozilo za posebne namene vseh kategorij z dodatnim opisom: »prodajalna«, »23 Za namene maloprodaje ali oglaševanja«, »knjižnica« ali »zabaviščni« oziroma z dodatnim vpisom v potrdilu o skladnosti ali soglasju k registraciji vozila: »za prevoz čebel«, »za prevoz konj«, 8. točka drugega odstavka tega člena.
 
(5)
Ne glede na 3. in 4. člen te uredbe se za vozilo, uvrščeno med starodobna vozila, obračuna letna dajatev v višini 20 % dajatve za vozilo enake kategorije.
 
(6)
Sorazmerni delež letne dajatve za eno preskusno tablico znaša ne glede na kategorijo vozila 0,42 eura na dan.
 

3. člen

(upoštevanje emisijskih lastnosti lahkih tovornih vozil)

 
(1)
Za lahka tovorna vozila (kategorija N1), katerih motor ustreza višjim emisijskim zahtevam od EURO 4, se višina letne dajatve iz prejšnjega člena zniža, in sicer:
 
-
EURO 5: za 25 % in
 
-
EURO 6 ali višje zahteve: za 35 %.
 
(2)
Za lahka tovorna vozila, katerih motor ne ustreza emisijskim zahtevam EURO 4, se višina letne dajatve iz prejšnjega člena zviša, in sicer:
 
-
EURO 3: za 10 %,
 
-
EURO 2: za 20 %,
 
-
EURO 1: za 30 % in
 
-
EURO 0 ali nižje zahteve: za 40 %.
 
(3)
Za izračun letne dajatve v skladu s to uredbo se šteje, da vozilo N1 ustreza emisijskim zahtevam EURO 2, če je bilo prvič registrirano pred 1. januarjem 2001, EURO 1 pred 1. oktobrom 1997 in EURO 0 ali nižje pred 1. oktobrom 1994. Drugačna uvrstitev se lahko uveljavlja le z vpisom ustreznega podatka v evidenco registriranih vozil na podlagi potrdila proizvajalca vozila oziroma njegovega zastopnika, da vozilo izpolnjuje zahteve glede emisij izpušnih plinov po emisijskih zahtevah EURO 1, EURO 2 oziroma EURO 3. Vpis EURO standarda v registru vozil se uporablja samo za potrebe izračuna višine letne dajatve.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window