Navigacija

Pravilnik o podrobnejših pogojih za opravljanje nalog javne gozdarske službe v Zavodu za gozdove Slovenije

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 17-742/2018, stran 2685 DATUM OBJAVE: 16.3.2018

VELJAVNOST: od 17.3.2018 / UPORABA: od 17.3.2018

RS 17-742/2018

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 17.3.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.12.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 17/18

Časovnica

Na današnji dan, 7.12.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 17.3.2018
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

742. Pravilnik o podrobnejših pogojih za opravljanje nalog javne gozdarske službe v Zavodu za gozdove Slovenije

 
 
Na podlagi 52. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 

P R A V I L N I K
o podrobnejših pogojih za opravljanje nalog javne gozdarske službe v Zavodu za gozdove Slovenije

 

1. člen

(vsebina)

 
Ta pravilnik ureja podrobnejše pogoje za opravljanje nalog javne gozdarske službe v Zavodu za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod).
 

2. člen

(raven in področje izobrazbe)

 
(1)
Za raven izobrazbe, ki se zahteva za posamezno delovno mesto v skladu s tem pravilnikom, se šteje:
 
1.
najmanj izobrazba, pridobljena po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazba, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven;
 
2.
najmanj izobrazba, pridobljena po študijskem programu prve stopnje, oziroma izobrazba, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 7. raven, ali najmanj izobrazba, pridobljena po študijskih programih za pridobitev višje izobrazbe, sprejetih pred 1. 1. 1994, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 6. raven.
 
(2)
Področje izobrazbe, ki se zahteva za posamezno delovno mesto v skladu s tem pravilnikom, je določeno v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijski sistem izobraževanja in usposabljanja.
 

3. člen

(delovna mesta)

 
Delavci Zavoda izpolnjujejo pogoje za opravljanje nalog javne gozdarske službe na naslednjih delovnih mestih, če imajo:
 
1.
direktor Zavoda:
 
-
raven izobrazbe iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena,
 
-
deset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delih;
 
2.
vodja sektorja I – strokovne zadeve:
 
-
raven izobrazbe iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena,
 
-
področje izobrazbe: 0821(gozdarstvo in lov),
 
-
deset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let v gozdarstvu,
 
-
strokovni izpit;
 
3.
vodja sektorja I – splošne zadeve:
 
-
raven izobrazbe iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena,
 
-
področje izobrazbe: 0821(gozdarstvo in lov) ali 0311(ekonomija) ali 0421(pravo) ali 0413 (poslovanje in upravljanje, mendežment),
 
-
deset let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta na delovnem področju, za katero ima pridobljeno področje izobrazbe iz prejšnje alineje;
 
4.
vodja sektorja II:
 
-
raven izobrazbe iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena,
 
-
področje izobrazbe: 0821(gozdarstvo in lov),
 
-
deset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let v gozdarstvu,
 
-
strokovni izpit;
 
5.
vodja sektorja III:
 
-
raven izobrazbe iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena,
 
-
področje izobrazbe: 0821(gozdarstvo in lov),
 
-
deset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let v gozdarstvu,
 
-
strokovni izpit;
 
6.
vodja območne enote I:
 
-
raven izobrazbe iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena,
 
-
področje izobrazbe: 0821(gozdarstvo in lov),
 
-
deset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let v gozdarstvu,
 
-
strokovni izpit;
 
7.
vodja območne enote II:
 
-
raven izobrazbe iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena,
 
-
področje izobrazbe: 0821(gozdarstvo in lov),
 
-
deset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let v gozdarstvu,
 
-
strokovni izpit;
 
8.
vodja območne enote III:
 
-
raven izobrazbe iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena,
 
-
področje izobrazbe: 0821(gozdarstvo in lov),
 
-
deset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let v gozdarstvu,
 
-
strokovni izpit;
 
9.
vodja oddelka I – gozdarska strokovna področja:
 
-
raven izobrazbe iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena,
 
-
področje izobrazbe: 0821(gozdarstvo in lov),
 
-
osem let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta v gozdarstvu,
 
-
strokovni izpit;
 
10.
vodja službe I – gozdarska strokovna področja:
 
-
raven izobrazbe iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena,
 
-
področje izobrazbe: 0821(gozdarstvo in lov),
 
-
pet let delovnih izkušenj v gozdarstvu oziroma lovstvu,
 
-
strokovni izpit;
 
11.
vodja službe II – gozdarska strokovna področja:
 
-
raven izobrazbe iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena,
 
-
področje izobrazbe: 0821(gozdarstvo in lov),
 
-
pet let delovnih izkušenj v gozdarstvu oziroma lovstvu,
 
-
strokovni izpit;
 
12.
vodja službe III – gozdarska strokovna področja:
 
-
raven izobrazbe iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena,
 
-
področje izobrazbe: 0821(gozdarstvo in lov),
 
-
pet let delovnih izkušenj v gozdarstvu oziroma lovstvu,
 
-
strokovni izpit;
 
13.
višji koordinator za področje gozdarstva – gozdarska strokovna področja:
 
-
raven izobrazbe iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena,
 
-
področje izobrazbe: 0821(gozdarstvo in lov),
 
-
pet let delovnih izkušenj v gozdarstvu,
 
-
strokovni izpit;
 
14.
višji koordinator za področje gozdarstva – stiki z lastniki gozdov in javnostmi:
 
-
raven izobrazbe iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena,
 
-
področje izobrazbe: 0821(gozdarstvo in lov) ali 0300 (družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost, podrobneje neopredeljeno) ali 0320(novinarstvo, komunikologija in informacijska znanost, podrobneje neopredeljeno),
 
-
pet let delovnih izkušenj na delovnem področju, za katero ima pridobljeno področje izobrazbe iz prejšnje alineje,
 
-
strokovni izpit;
 
15.
višji sodelavec I – gozdarska strokovna področja:
 
-
raven izobrazbe iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena,
 
-
področje izobrazbe: 0821(gozdarstvo in lov),
 
-
štiri leta delovnih izkušenj v gozdarstvu,
 
-
strokovni izpit;
 
16.
višji sodelavec II – gozdarska strokovna področja:
 
-
raven izobrazbe iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena,
 
-
področje izobrazbe: 0821(gozdarstvo in lov),
 
-
štiri leta delovnih izkušenj v gozdarstvu,
 
-
strokovni izpit;
 
17.
višji sodelavec III – gozdarska strokovna področja:
 
-
raven izobrazbe iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena,
 
-
področje izobrazbe: 0821(gozdarstvo in lov),
 
-
štiri leta delovnih izkušenj v gozdarstvu,
 
-
strokovni izpit;
 
18.
gozdar svetovalec I:
 
-
raven izobrazbe iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena,
 
-
področje izobrazbe: 0821(gozdarstvo in lov),
 
-
štiri leta delovnih izkušenj v gozdarstvu,
 
-
strokovni izpit;
 
19.
gozdar svetovalec II:
 
-
raven izobrazbe iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena,
 
-
področje izobrazbe: 0821(gozdarstvo in lov) ali 0511(biologija),
 
-
tri leta delovnih izkušenj na delovnem področju, za katero ima pridobljeno področje izobrazbe iz prejšnje alineje,
 
-
strokovni izpit;
 
20.
gozdar svetovalec III:
 
-
raven izobrazbe iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena,
 
-
področje izobrazbe: 0821(gozdarstvo in lov) ali 0511(biologija),
 
-
tri leta delovnih izkušenj na delovnem področju, za katero ima pridobljeno področje izobrazbe iz prejšnje alineje,
 
-
strokovni izpit;
 
21.
revirni gozdar I:
 
-
raven izobrazbe iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena,
 
-
področje izobrazbe: 0821(gozdarstvo in lov),
 
-
šest mesecev delovnih izkušenj v gozdarstvu,
 
-
strokovni izpit;
 
22.
gozdar načrtovalec:
 
-
raven izobrazbe iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena,
 
-
področje izobrazbe: 0821(gozdarstvo in lov),
 
-
šest mesecev delovnih izkušenj v gozdarstvu,
 
-
strokovni izpit;
 
23.
revirni gozdar II:
 
-
raven izobrazbe iz 2. točke prvega odstavka prejšnjega člena,
 
-
področje izobrazbe: 0821(gozdarstvo in lov),
 
-
pet mesecev delovnih izkušenj v gozdarstvu,
 
-
strokovni izpit;
 
24.
revirni gozdar III:
 
-
raven izobrazbe iz 2. točke prvega odstavka prejšnjega člena,
 
-
področje izobrazbe: 0821(gozdarstvo in lov),
 
-
pet mesecev delovnih izkušenj v gozdarstvu,
 
-
strokovni izpit;
 
25.
sodelavec za gozdarstvo:
 
-
raven izobrazbe iz 2. točke prvega odstavka prejšnjega člena,
 
-
področje izobrazbe: 0821(gozdarstvo in lov) ali 0511(biologija) ali 0532(geoznanosti),
 
-
pet mesecev delovnih izkušenj na delovnem področju, za katero ima pridobljeno področje izobrazbe iz prejšnje alineje;
 
26.
revirni gozdar IV:
 
-
raven izobrazbe iz 2. točke prvega odstavka prejšnjega člena,
 
-
področje izobrazbe: 0821(gozdarstvo in lov),
 
-
pet mesecev delovnih izkušenj v gozdarstvu,
 
-
strokovni izpit;
 
27.
strokovni sodelavec načrtovalec I:
 
-
raven izobrazbe iz 2. točke prvega odstavka prejšnjega člena,
 
-
področje izobrazbe: 0821(gozdarstvo in lov) ali 0511(biologija),
 
-
strokovni izpit;
 
28.
strokovni sodelavec načrtovalec II:
 
-
raven izobrazbe iz 2. točke prvega odstavka prejšnjega člena,
 
-
področje izobrazbe: 0821(gozdarstvo in lov) ali 0511(biologija),
 
-
strokovni izpit;
 
29.
revirni gozdar V:
 
-
raven izobrazbe iz 2. točke prvega odstavka prejšnjega člena,
 
-
področje izobrazbe: 0821(gozdarstvo in lov),
 
-
pet mesecev delovnih izkušenj v gozdarstvu,
 
-
strokovni izpit;
 
30.
samostojni strokovni sodelavec VI:
 
-
raven izobrazbe iz 2. točke prvega odstavka prejšnjega člena,
 
-
področje izobrazbe: 0821(gozdarstvo in lov) ali 0511(biologija),
 
-
strokovni izpit.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window