Navigacija

Uredba o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 38-1688/2016, stran 5808 DATUM OBJAVE: 27.5.2016

VELJAVNOST: od 28.5.2016 / UPORABA: od 28.5.2016

RS 38-1688/2016

Verzija 5 / 6

Čistopis se uporablja od 10.8.2019 do 31.12.2019. Status čistopisa na današnji dan, 18.8.2019: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 38/16, 23/17, 76/17, 35/18, 50/19

Časovnica

Na današnji dan, 18.8.2019 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 10.8.2019
    DO 31.12.2019
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 

1688. Uredba o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju

 
 
Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O 
o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
Ta uredba ureja pravila za financiranje ukrepov na podlagi podpornega programa v vinskem sektorju za izvajanje:
 
-
Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/934 z dne 12. marca 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede vinorodnih območij, na katerih je mogoče delež alkohola povečati, dovoljenih enoloških postopkov in omejitev, povezanih s pridelavo in konzerviranjem proizvodov vinske trte, najmanjšega odstotnega deleža alkohola za stranske proizvode in njihovega odstranjevanja ter objave spisov OIV (UL L št. 149 z dne 7. 6. 2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1308/2013/EU),
 
-
Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1149 z dne 15. aprila 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorju in o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 555/2008 (UL L št. 190 z dne 15. 7. 2016, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1149/2016/EU) in
 
-
Izvedbene uredbe Komisije(EU) 2016/1150 z dne 15. aprila 2016 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorju(UL L št. 190 z dne 15. 7. 2016, str. 23), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/256 z dne 14. februarja 2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/1150 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorju (UL L št. 38 z dne 15. 2. 2017, str. 37), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1150/2016/EU).
 

2. člen

(splošne določbe)

 
(1)
Za izvajanje te uredbe se uporabljajo podatki, ki se vodijo v registru pridelovalcev grozdja in vina (v nadaljnjem besedilu: register) in registru kmetijskih gospodarstev.
 
(2)
Za pridobitev sredstev po tej uredbi ni treba vložiti zbirne vloge v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike.
 
(3)
Upravičenec mora imeti ob oddaji vlog za podporo na podlagi te uredbe urejeno stanje v registru kmetijskih gospodarstev, če je zavezan vpisu vanj.
 

3. člen

(financiranje ukrepov za ureditev trga)

 
(1)
Ukrepi iz te uredbe se izvajajo na podlagi petletnega podpornega programa v vinskem sektorju, ki ga ministrstvo, pristojno za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), predloži Komisiji v skladu z 41. členom Uredbe 1308/2013/EU, in se v celoti financirajo iz sredstev Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada, dodeljenih Republiki Sloveniji v skladu s prilogo VI Uredbe 1308/2013/EU. Sredstva za ukrepe po tej uredbi se dodelijo na podlagi te uredbe in se v posameznem proračunskem letu izplačajo do 15. oktobra.
 
(2)
Višina sredstev, ki je v posameznem letu na razpolago za posamezen ukrep iz te uredbe, je določena v podpornem programu iz prejšnjega odstavka.
 
(3)
Ne glede na prejšnji odstavek se v posameznem letu višina sredstev za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov določi tako, da se sredstva, ki v zadevnem letu niso porabljena za podporo za promocijo, prištejejo k sredstvom, ki so v podpornem programu na razpolago za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov.
 

II. PODPORA ZA PRESTRUKTURIRANJE IN PREUSMERITEV VINOGRADOV

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

  • Vpogled v 7 dokumentov
  • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
  • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window