Navigacija

Zakon o strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovih (ZSZUN)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 100-2512/2022, stran 7621 DATUM OBJAVE: 25.7.2022

VELJAVNOST: od 9.8.2022 / UPORABA: od 9.8.2022

RS 100-2512/2022

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 8.2.2023 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 30.11.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 100/22, 16/23

Časovnica

Na današnji dan, 30.11.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 8.2.2023
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2512. Zakon o strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovih (ZSZUN)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovih (ZSZUN)

 
Razglašam Zakon o strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovih (ZSZUN), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 14. 7. 2022.
 
Št. 003-02-1/2022-157
 
Ljubljana, dne 22. julija 2022
 
Borut Pahor predsednik Republike Slovenije 
 

Z A K O N
O STROKOVNIH, ZNANSTVENIH IN UMETNIŠKIH NASLOVIH (ZSZUN)

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
(1)
Ta zakon ureja strokovne, znanstvene in umetniške naslove, ki se pridobijo na visokošolskih zavodih po končanih javno veljavnih študijskih programih prve, druge ali tretje stopnje.
 
(2)
Ta zakon ureja tudi nazive strokovne izobrazbe, ki se pridobijo v višjih strokovnih šolah po končanih javno veljavnih višješolskih študijskih programih v skladu z zakonom, ki ureja višje strokovno izobraževanje.
 

2. člen

(pridobitev strokovnega, znanstvenega in umetniškega naslova ter naziva strokovne izobrazbe)

 
(1)
Strokovni, znanstveni in umetniški naslov označuje stopnjo in vrsto izobrazbe, pridobljene na visokošolskem zavodu po študijskem programu prve, druge ali tretje stopnje.
 
(2)
Strokovni naslov po tem zakonu si pridobi, kdor konča študijski program za pridobitev izobrazbe prve ali druge stopnje.
 
(3)
Znanstveni in umetniški naslov po tem zakonu si pridobi, kdor konča študijski program za pridobitev izobrazbe tretje stopnje.
 
(4)
Naziv strokovne izobrazbe po tem zakonu si pridobi, kdor konča višješolski študijski program.
 
(5)
Strokovni, znanstveni in umetniški naslov ter naziv strokovne izobrazbe so obvezna sestavina študijskega programa in se določijo za oba spola.
 
(6)
Strokovne, znanstvene in umetniške naslove podeljujejo visokošolski zavodi, nazive strokovne izobrazbe pa višje strokovne šole v skladu z zakonom.
 

3. člen

(podeljevanje in uporaba strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovov ter nazivov strokovne izobrazbe)

 
(1)
Strokovni, znanstveni in umetniški naslovi ter nazivi strokovne izobrazbe po tem zakonu se podeljujejo na vseh študijskih področjih. Pri opredelitvi študijskih področij se uporablja klasifikacija KLASIUS-P-16.
 
(2)
V tehniška, biotehniška in tehnološka področja po tem zakonu se uvrščajo študijska področja (06) Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), (07) Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo, (081) Kmetijstvo, (082) Gozdarstvo in lov, (083) Ribištvo in akvakultura, lahko pa tudi (0914) Medicinska diagnostična in terapevtska tehnologija, (102) Javna higiena, zdravje in varnost pri delu, (103) Varnost države, ljudi in premoženja ter (104) Transport.
 
(3)
Strokovni, znanstveni in umetniški naslovi ter nazivi strokovne izobrazbe po tem zakonu se ne prevajajo v tuje jezike.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window