Navigacija

Pravilnik o klasifikacijskih zavodih

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 43-2050/2011, stran 5733 DATUM OBJAVE: 3.6.2011

VELJAVNOST: od 4.6.2011 / UPORABA: od 4.6.2011

RS 43-2050/2011

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 1.1.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 23.10.2019: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 43/11, 55/15

Časovnica

Na današnji dan, 23.10.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.1.2016
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2050. Pravilnik o klasifikacijskih zavodih

 
Za izvrševanje drugega odstavka 92. člena, prvega od­stavka 141. člena in drugega odstavka 147. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 120/06 - uradno prečiščeno bese­dilo in 88/10) izdaja minister za promet
 

P R A V I L N I K
o klasifikacijskih zavodih

 

1. člen

(vsebina)

 
Ta pravilnik določa sklepanje sporazumov z imenovanimi klasifikacijskimi zavodi za opravljanje tehničnega nadzora, pre­gledov in izdajanje spričeval v skladu z Direktivo 2009/15/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o sku­pnih pravilih in standardih za organizacije, pooblaščene za teh­nični nadzor in pregled ladij, ter za ustrezne ukrepe pomorskih uprav (prenovitev) (UL L št. 131 z dne 28. 5. 2009, str. 47), zadnjič spremenjeno zIzvedbeno direktivo Komisije 2014/111/EU z dne 17. decembra 2014 o spremembi Direktive 2009/15/ES v zvezi z določenimi kodeksi in povezanimi spremembami določenih konvencij in protokolov, ki jih je sprejela Mednarodna pomorska organizacija (IMO) (UL L št. 366 z dne 20. 12. 2014, str. 83).
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji po­men:
 
a)
»ladja« pomeni ladjo v skladu z mednarodnimi kon­vencijami;
 
b)
»tehnični nadzor in pregled« pomeni tehnični nadzor in pregled ladij, ki je obvezen na podlagi mednarodnih kon­vencij;
 
c)
»mednarodne konvencije« pomenijo Mednarodno kon­vencijo o varstvu človeškega življenja na morju (SOLAS), 1974, z izjemo poglavja XI-2 njene priloge, Mednarodno konvencijo o tovornih črtah (LL), 1966, in Mednarodno konvencijo o pre­prečevanju onesnaževanja morja z ladij (MARPOL), 1973/78, skupaj s protokoli in spremembami konvencij ter pripadajočimi obveznimi kodeksi v najnovejši različici, razen točk 16.1, 18.1 in 19 dela 2 Kodeksa o izvajanju instrumentov IMO ter oddelkov 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 in 3.9.3.3 dela 2 Kodeksa IMO o priznanih organizacijah;
 
č)
»klasifikacijski zavod« pomeni organizacijo, vključno s subjekti pod njenim nadzorom, ki jo Komisija Evropske unije prizna v skladu z Uredbo (ES) št. 391/2009 Evropskega Par­lamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o skupnih pravilih in standardih za organizacije za tehnični nadzor in pregled ladij (prenovitev) (UL L št. 131 z dne 28. 5. 2009, str. 11; v nadalj­njem besedilu: Uredba 391/2009/ES) in je v imenu Republike Slovenije imenovana za opravljanje tehničnega nadzora, pre­gledov in izdajanje spričeval, razen če ni s tem pravilnikom drugače določeno;
 
d)
»statutarno spričevalo« pomeni ladijsko listino, ki jo izda klasifikacijski zavod v skladu z mednarodnimi konvencijami;
 
e)
»klasifikacijsko spričevalo« pomeni ladijsko listino, ki jo izda klasifikacijski zavod in potrjuje konstrukcijo in mehansko primernost ladje za določeno uporabo ali storitev v skladu s pravili in predpisi, ki jih ta zavod opredeli in objavi.
 

3. člen

(sporazum)

 
Klasifikacijski zavod in Republika Slovenija skleneta spo­razum, s katerim se podrobneje določi izvajanje tehničnega nadzora, pregledov in izdajanje spričeval, naloge in odgovorno­sti klasifikacijskega zavoda. Sporazum vključuje najmanj:
 
a)
določbe Dodatka II Resolucije IMO A.739(18) o navo­dilih za pooblaščanje organizacij, ki delujejo v imenu države, pri čemer se upoštevajo priloga, dodatki in priponke k IMO MSC/Okrožnici 710 in MEPC/Okrožnici 307 o vzorčnem spo­razumu za pooblaščanje priznanih organizacij, ki delujejo v imenu države;
 
b)
določbe o odškodninski odgovornosti, ki določajo, da v primeru, če sodišče ugotovi, da je Republika Slovenija odgo­vorna za škodo, ki jo je povzročil klasifikacijski zavod, njegovi zaposleni ali drugi, ki delujejo v imenu klasifikacijskega zavoda, ali če je taka odgovornost ugotovljena v arbitražnem postopku, Republika Slovenija lahko od klasifikacijskega zavoda zahteva povrnitev izplačane denarne odškodnine v obsegu, ki jo je po ugotovitvi sodišča povzročil klasifikacijski zavod, in sicer za:
 
-
premoženjsko škodo (navadna škoda in izgubljeni dobi­ček) ali premoženjsko in nepremoženjsko škodo zaradi smrti, telesne poškodbe ali prizadetega zdravja, ki je bila povzročena naklepno ali iz hude malomarnosti, v celoti;
 
-
premoženjsko in nepremoženjsko škodo zaradi smrti, telesne poškodbe ali prizadetega zdravja, ki je bila povzročena iz malomarnosti, se znesek lahko omeji, vendar ne na manj kot na štiri milijone EUR;
 
-
premoženjsko škodo (navadna škoda in izgubljeni do­biček), ki je bila povzročena iz malomarnosti, se znesek lahko omeji, vendar ne na manj kot na dva milijona EUR;
 
c)
določbe o redni presoji nalog, ki jih klasifikacijski zavod prevzema v imenu Republike Slovenije, v skladu s 5. členom tega pravilnika;
 
č)
možnost naključnega in podrobnega inšpekcijskega nadzora ladij, ki ga izvaja pomorska inšpekcija;
 
d)
določbe o sporočanju bistvenih podatkov klasifikacij­skega zavoda o ladjevju, spremembah, začasnih odvzemih in preklicih klasifikacijskega spričevala, v skladu z Uredbo 391/2009/ES.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window