Navigacija

Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-C)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 117-2793/2022, stran 8346 DATUM OBJAVE: 9.9.2022

VELJAVNOST: od 10.9.2022 / UPORABA: od 10.9.2022

RS 117-2793/2022

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 10.9.2022 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 21.3.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 117/22

Časovnica

Na današnji dan, 21.3.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 10.9.2022
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2793. Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-C)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-C)

 
Razglašam Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 31. avgusta 2022.
 
Št. 003-02-1/2022-185
 
Ljubljana, dne 8. septembra 2022
 
Borut Pahor predsednik Republike Slovenije 
 

Z A K O N
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA O VARSTVU PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI (ZVNDN-C)

 

1. člen

 
V Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg) se v 102. členu v prvem odstavku za sedmo alinejo doda nova osma alineja, ki se glasi:
 
»-
izdeluje poročila o intervenciji na podlagi državnega načrta zaščite in reševanja oziroma na podlagi odločitve poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije;«.
 
Dosedanje osma do trinajsta alineja postanejo deveta do štirinajsta alineja.
 

2. člen

 
Za 116. členom se doda nov 116.a člen, ki se glasi:
 

»116.a člen

(povračilo stroškov izvajanja nalog zaščite, reševanja in pomoči na podlagi državnega načrta in določitev obsega sredstev za dodatno opremljenost oziroma izboljšanje delovanja društev in nevladnih organizacij)

 
(1)
Stroški društva in druge nevladne organizacije, ki opravlja naloge zaščite, reševanja in pomoči, nastali med intervencijo, ki je bila izvedena na podlagi državnega načrta zaščite in reševanja oziroma na podlagi odločitve poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, se krijejo iz proračuna Republike Slovenije.
 
(2)
Če vlada na podlagi poročila o intervenciji iz prejšnjega odstavka in glede na vrsto nesreče ob upoštevanju zlasti obsega nesreče, obsega vključenosti sil zaščite, reševanja in pomoči, trajanja intervencije, zahtevnosti intervencije in pogojev, v katerih je potekala intervencija, ugotovi, da obstaja potreba po dodatni opremljenosti oziroma izboljšanju delovanja društev in drugih nevladnih organizacij, ki opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči oziroma javno službo, v dveh mesecih od seznanitve s poročilom o intervenciji določi obseg sredstev za dodatno opremljenost oziroma izboljšanje delovanja društev in drugih nevladnih organizacij, ki so sodelovale pri intervenciji, za vsak dan sodelovanja na intervenciji do 3 odstotkov zadnje objavljene povprečne mesečne bruto plače v Republiki Sloveniji na prostovoljca, ki je sodeloval na intervenciji do 8 ur v posameznem dnevu, in za vsak dan sodelovanja na intervenciji do 5 odstotkov zadnje objavljene povprečne mesečne bruto plače v Republiki Sloveniji na prostovoljca, ki je sodeloval na intervenciji več kot 8 ur v posameznem dnevu. Sredstva za dodatno opremljenost oziroma izboljšanje delovanja društev in nevladnih organizacij se krijejo iz proračuna Republike Slovenije.«.
 

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window