Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122-A)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 74-1558/2021, stran 4401 DATUM OBJAVE: 14.5.2021

VELJAVNOST: od 15.5.2021 / UPORABA: od 15.5.2021

RS 74-1558/2021

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 15.5.2021 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 27.2.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 74/21

Časovnica

Na današnji dan, 27.2.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 15.5.2021
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1558. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122-A)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122-A)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. marca 2021.
 
Št. 003-02-3/2021-28
 
Ljubljana, dne 12. maja 2021
 
Borut Pahor predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2021 IN 2022 (ZIPRS2122-A)

 

1. člen

 
V Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20 in 15/21 – ZDUOP) se v 30. členu v petem odstavku 4. točka spremeni tako, da se glasi:
 
»4. pogodbe za investicije v Slovenski vojski, predvidene s splošnim dolgoročnim programom opremljanja in razvoja Slovenske vojske ter srednjeročnim obrambnim programom za njegovo izvedbo. Ministrstvo, pristojno za obrambo, mora pred prevzemom navedenih obveznosti pridobiti soglasje vlade.«.
 

2. člen

 
V 60. členu se v tretjem odstavku v prvi alineji besedilo »4., 5., 7., 9., 10. in 11. točke« nadomesti z besedilom »4., 7., 9. in 10. točke«, v drugi alineji pa se besedilo »6. in 8. točke« nadomesti z besedilom »5., 6., 8. in 11. točke«.
 
V četrtem odstavku se pika na koncu odstavka nadomesti z vejico in doda besedilo »kadrovski načrt Komisije za preprečevanje korupcije pa se v letih 2021 in 2022 lahko poveča za največ 5 dodatnih zaposlitev v posameznem letu, pri tem pa mora organ zagotoviti sredstva za stroške dela v okviru sredstev za stroške dela v svojem finančnem načrtu.«.
 

3. člen

 
62. člen se črta.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window