Navigacija

Splošni akt o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 163-4208/2022, stran 13721 DATUM OBJAVE: 27.12.2022

VELJAVNOST: od 1.1.2023 / UPORABA: od 1.1.2023

RS 163-4208/2022

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2023 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 2.12.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 163/22

Časovnica

Na današnji dan, 2.12.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.1.2023
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4208. Splošni akt o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc

 
 
Na podlagi drugega odstavka 73. člena Zakona o elektronskih komunikacijah – ZEKom-2 (Uradni list RS, št. 130/22) izdaja Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
 

S P L O Š N I     A K T  
o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina splošnega akta)

 
Ta splošni akt določa način izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc.
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
(1)
Izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, pomenijo:
 
1.
Bazna postaja je kopenska radijska postaja v kopenski mobilni storitvi ali sistemu točka-več točk, ki omogoča komunikacijo drugim radijskim postajam v telekomunikacijskem sistemu.
 
2.
BWA je oznaka za dvosmerne sisteme iz splošnega akta, ki ureja načrt uporabe radijskih frekvenc, s kraticami BWA, PMP, MWS ali MMDS sistem, preko katerih operaterji ponujajo storitve IP končnim uporabnikom.
 
3.
Dodeljeno geografsko območje je območje, za katerega so imetniku odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc dodeljene radijske frekvence.
 
4.
Kot do čistine (angl. »terrain clearance angle«) je kot, ki se ga uporablja pri natančnejšem določanju vpliva radijskih postaj, izmerjen v skladu s priporočilom ITU-R P.1546.
 
5.
MMDS je oznaka za enosmerni sistem za distribucijo TV signalov v frekvenčnem pasu 11,7–12,5 GHz.
 
6.
P-P zveze za državno uporabo so zveze, predvidene za potrebe varnosti, obrambe države in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, v frekvenčnih pasovih, ki v skladu s splošnim aktom, ki ureja načrt uporabe radijskih frekvenc, niso namenjeni za državno uporabo.
 
7.
Pravilnik o radiokomunikacijah ITU je dokument Mednarodne telekomunikacijske zveze (v nadaljnjem besedilu: ITU) o skupnih mednarodnih zahtevah za radiokomunikacije, ki se spreminja na svetovni radiokomunikacijski konferenci in je na voljo v prostorih Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija).
 
8.
Priporočila ITU-R so priporočila s področja radiokomunikacij, ki jih sprejema in redno objavlja ITU in so na voljo v prostorih agencije.
 
9.
Priporočilo ITU-R P.1546 je priporočilo za napoved vpliva radijskih postaj v radiodifuzni storitvi, kopenski mobilni storitvi, pomorski mobilni storitvi in določenih fiksnih storitvah v radiofrekvenčnem pasu od 30 MHz do 4.000 MHz.
 
10.
Sporazum iz Ženeve leta 1984 je mednarodni dokument, ki določa radijske frekvence za zvokovne prenose, njihovo dodelitev in koordinacijo, osnovne značilnosti radijskih postaj in druge podatke, potrebne za oddajanje zvokovnih prenosov, in je na voljo v prostorih agencije.
 
(2)
Preostali izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo enak pomen, kot je določen v Zakonu o elektronskih komunikacijah – ZEKom-2 (Uradni list RS, št. 130/22; v nadaljnjem besedilu: zakon).
 

II. ODMERA PLAČIL

 

3. člen

(način izračuna plačil)

 
(1)
Plačila, določena s tem splošnim aktom, se izražajo s številom točk.
 
(2)
Višina določenega plačila se izračuna kot zmnožek števila točk in vrednosti točke za to vrsto plačila, kot veljata tisto leto, za katero se višina plačila odmerja.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window