Navigacija

Zakon o spremembah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3A)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 81-3189/2015, stran 8833 DATUM OBJAVE: 30.10.2015

VELJAVNOST: od 14.11.2015 / UPORABA: od 14.11.2015

RS 81-3189/2015

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 14.11.2015 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 5.10.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 81/15

Časovnica

Na današnji dan, 5.10.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 14.11.2015
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3189. Zakon o spremembah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3A)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3A)

 
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. oktobra 2015.
 
Št. 003-02-8/2015-12
 
Ljubljana, dne 29. oktobra 2015
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O INVESTICIJSKIH SKLADIH IN DRUŽBAH ZA UPRAVLJANJE (ZISDU-3A)

 

1. člen

 
V Zakonu o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15) se 71. člen spremeni tako, da se glasi:
 

»71. člen

(reševanje sporov med ponudniki in neprofesionalnimi strankami)

 
(1)
Družbe za upravljanje omogočijo izvensodno reševanje sporov med družbo za upravljanje in vlagatelji v investicijske sklade, ki jih upravlja, oziroma neprofesionalnimi strankami, s katerimi je v pogodbenem razmerju v zvezi s storitvami iz prvega odstavka 150. člena tega zakona, pred neodvisnim subjektom, ki izpolnjuje pogoje in zagotavlja postopek v skladu z določbami zakona, ki ureja izvensodno reševanje potrošniških sporov.
 
(2)
Družba za upravljanje na svoji spletni strani objavi informacije o načinu in postopku izvensodnega reševanja sporov.
 
(3)
Družba za upravljanje vlagatelje v investicijske sklade, ki jih upravlja oziroma neprofesionalne stranke, s katerimi sklene pogodbo v zvezi s storitvami iz prvega odstavka 150. člena tega zakona, neposredno ali posredno preko pooblaščene osebe iz prvega odstavka 122. člena tega zakona seznani z vsemi elementi izvensodnega reševanja sporov.«.
 

2. člen

 
Peti odstavek 359. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
»(5) Za upravljavce iz tretjega odstavka tega člena se v zvezi z upravljanjem AJIS uporabljata tudi določbi 71. in 163. člena tega zakona.«.
 

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window