Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-F)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 55-2525/2017, stran 7080 DATUM OBJAVE: 6.10.2017

VELJAVNOST: od 21.10.2017 / UPORABA: od 21.10.2017

RS 55-2525/2017

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 21.10.2017 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 1.4.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 55/17

Časovnica

Na današnji dan, 1.4.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 21.10.2017
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2525. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-F)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-F)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-F), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. septembra 2017.
 
Št. 003-02-8/2017-23
 
Ljubljana, dne 4. oktobra 2017
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VRTCIH (ZVrt-F)

 

1. člen

 
V Zakonu o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) se v tretjem in petem odstavku 17. člena, prvem in drugem odstavku 18. člena, tretji alineji prvega odstavka 34. člena, prvem in četrtem odstavku 40. člena, naslovu in tretjem odstavku 41. člena, tretji alineji prvega odstavka 53. člena ter v prvem in drugem odstavku 58. člena besedi »pomočnik vzgojitelja« v vseh sklonih in številih nadomestita z besedilom »vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja« v ustreznem sklonu in številu.
 

2. člen

 
Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
»Otroci s posebnimi potrebami po tem zakonu so otroci, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov za predšolske otroke z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe za predšolske otroke. Ti otroci so glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje opredeljeni v zakonu, ki ureja usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.«.
 

3. člen

 
Drugi, tretji in četrti odstavek 9. člena se črtajo.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window