Navigacija

Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 111-4125/2013, stran 13133 DATUM OBJAVE: 27.12.2013

VELJAVNOST: od 28.12.2013 / UPORABA: od 28.12.2013

RS 111-4125/2013

Verzija 5 / 6

Čistopis se uporablja od 1.1.2016 do 31.12.2022. Status čistopisa na današnji dan, 3.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 111/13, 97/14

Časovnica

Na današnji dan, 3.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.1.2016
    DO 31.12.2022
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4125. Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1)

 
Razglašam Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. decembra 2013.
 
Št. 003-02-11/2013-17
 
Ljubljana, dne 27. decembra 2013
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O MATIČNI EVIDENCI ZAVAROVANCEV IN UŽIVALCEV PRAVIC IZ OBVEZNEGA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA (ZMEPIZ-1)

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(področje urejanja)

 
(1)
S tem zakonom se ureja matična evidenca zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: matična evidenca), ki obsega zbirke podatkov, potrebne za izvajanje tega zavarovanja, zbrane v različnih evidencah.
 
(2)
Podatki, zbrani in obdelovani v matični evidenci, se upravljajo na način, predpisan s tem zakonom.
 

2. člen

(upravljavec matične evidence)

 
Upravljavec matične evidence je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod).
 

3. člen

(uporaba podatkov matične evidence)

 
(1)
Podatki, ki jih vsebuje matična evidenca, se obdelujejo za vodenje in odločanje v postopkih za uveljavljanje pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za vodenje, odločanje o pravicah in izplačevanje pravic, ki jih zavod prizna ali izplačuje po posebnih zakonih, za vodenje in odločanje v postopkih po tem zakonu in za delovanje ali sodelovanje v odškodninskih postopkih, kjer je zavod stranka ali udeleženec postopka.
 
(2)
Statistični urad Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SURS), Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS), Davčna uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: DURS), Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: ZRSZ), Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljnjem besedilu: MDDSZ) in Centri za socialno delo (v nadaljnjem besedilu: CSD) so upravičeni do pridobitve vsebine podatkov, ki jih vsebuje matična evidenca. Podatke lahko uporabljajo za izvajanje njihovih zakonskih pooblastil, oblikovanje registrov in izvajanje statističnih raziskovanj.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window