Navigacija

Zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2017

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 23-975/2018, stran 3459 DATUM OBJAVE: 6.4.2018

VELJAVNOST: od 6.4.2018 / UPORABA: od 6.4.2018

RS 23-975/2018

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 6.4.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 18.10.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 23/18

Časovnica

Na današnji dan, 18.10.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 6.4.2018
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

975. Zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2017

 
 
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet občine Črnomelj na 27. redni seji dne 29. 3. 2018 sprejel
 

Z A K L J U Č N I   R A Č U N  
proračuna Občine Črnomelj za leto 2017 

 

1.člen

 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2017.
 

2.člen

 
Zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2017 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Črnomelj za leto 2017. Sestavni del zaključnega računa so tudi obrazložitve, v katerih je podrobnejše opisana poraba sredstev in podatki o posameznih projektih, ki so se izvajali v tem letu.
 

3.člen

 
Zaključni račun proračuna občine izkazuje:
EUR
A) 
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
 
I. 
Prihodki skupaj
12.051.443,23
II. 
Odhodki skupaj
12.182.734,12
III. 
Proračunski primanjkljaj
–131.290,89
B) 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
 
IV. 
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev
0
V. 
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
0
VI. 
Prejeta minus dana posojila 
in spremembe kapital. deležev
0
C) 
RAČUN FINANCIRANJA
 
VII. 
Zadolževanje
520.333,00
VIII. 
Odplačila dolga
389.330,27
IX. 
Zmanjšanje sredstev na računih (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–288,16
X. 
Neto zadolževanje (VII.-VIII.)
131.002,73
XI. 
Neto financiranje (VI.+VII.-VIII.-IX.=III.)
131.290,89 
XII. 
Stanje sredstev na računih 31. 12.
97.698,05

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window