Navigacija

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 81-4372/2010, stran 12351 DATUM OBJAVE: 15.10.2010

VELJAVNOST: od 16.10.2010 / UPORABA: od 16.10.2010

RS 81-4372/2010

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 16.10.2010 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 23.9.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 81/10

Časovnica

Na današnji dan, 23.9.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 16.10.2010
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4372. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom

 
Na podlagi devetega odstavka 64.n člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 - uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 22/10) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom

 

1. člen

 
V Uredbi o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkorist­kom (Uradni list RS, št. 37/09, 53/09, 68/09, 76/09 in 17/10) se v prvem odstavku 2. člena enajsta alinea spremeni tako, da se glasi:
 
»-
nova proizvodna naprava je proizvodna naprava SPTE, ki še ni bila vključena v sistem podpor po tej uredbi in od njene priključitve na omrežje do vložitve popolne vloge za dodelitev podpore ni preteklo več kot eno leto;«.
 
V sedemnajsti alinei se črta beseda »redne«.
 

2. člen

 
V 3.b členu se črtajo besede »količinske omejitve ali«.
 

3. člen

 
Tretji odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
»(3)
Za določitev starosti proizvodne naprave SPTE se kot začetek proizvodnje električne energije v proizvodni napravi šteje datum izdaje uporabnega dovoljenja za obratovanje proi­zvodne naprave SPTE, oziroma če gre za proizvodno napravo SPTE, za katero se ne izda uporabnega dovoljenja, datum opravljenega prvega priklopa na elektroenergetsko omrežje sistemskega operaterja distribucijskega omrežja. Za proizvo­dne naprave SPTE, ki so obratovale že pred izdajo uporabne­ga dovoljenja, in za proizvodne naprave SPTE, za katere se ne izda uporabnega dovoljenja, pa so obratovale, še preden so bile priključene na elektroenergetsko omrežje sistemskega operaterja distribucijskega omrežja, rok začetka proizvodnje za ugotovitev starosti proizvodne naprave določi Agencija za energijo.«.
 
Peti odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
»(5)
Prosilcu, ki želi pridobiti eno izmed podpor po tej uredbi, njegov tržni delež ter tržni delež z njim povezanih oseb pri proizvodnji električne energije v Republiki Sloveniji pa sta večja od 25% in Herfindhal-Hirschmanov indeks (HH-indeks) koncentracije na trgu večji od 2000 oziroma bi z električno energijo iz proizvodnih naprav SPTE, za katere prosi za podpo­re, to postal, lahko Agencija za energijo izda odločbo o dodelitvi podpore le, če se s prejeto podporo ne povečujeta njegov tržni delež in koncentracija na trgu.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window