Navigacija

Zakon o enotni ceni knjige (ZECK)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 11-290/2014, stran 969 DATUM OBJAVE: 11.2.2014

VELJAVNOST: od 26.2.2014 / UPORABA: od 26.2.2014 do 23.10.2020

RS 11-290/2014

Verzija 2 / 3

Čistopis se uporablja od 24.10.2020 do 30.4.2022. Status čistopisa na današnji dan, 24.9.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 11/14, 152/20 - ZZUOOP

Časovnica

Na današnji dan, 24.9.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 24.10.2020
    DO 30.4.2022
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

290. Zakon o enotni ceni knjige (ZECK)

 
[Opomba TFL: Interventni zakon ZZUOOP določa, da se ZECK ne uporablja od 24. oktobra 2020 do 30. aprila 2022.]
 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o enotni ceni knjige (ZECK)

 
Razglašam Zakon o enotni ceni knjige (ZECK), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 30. januarja 2014.
 
Št. 003-02-1/2014-8
 
Ljubljana, dne 7. februarja 2014
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O ENOTNI CENI KNJIGE (ZECK)

 

1. člen

(vsebina in namen zakona)

 
Ta zakon ureja delovanje knjižnega trga in časovno omejeno cenovno stabilnost in predvidljivost pri prometu s knjigo. S tem zakonom se zagotavljajo enotni osnovni tržni pogoji za dostopnost široke ponudbe knjig končnim kupcem v obdobju, določenim z zakonom.
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
 
-
knjiga je javnosti namenjena tiskana ali z drugimi tehničnimi sredstvi izdelana publikacija z besedilom, ilustracijami ali drugače oblikovanim sporočilom. Navadno izide v enem kosu, enem zvezku ali v vnaprej določenem številu zvezkov. Knjiga je objavljena na fizičnem nosilcu (tiskani ali drugi mediji) oziroma dostopna na računalniških omrežjih ali svetovnem spletu. Knjiga ima ceno, določeno v skladu s tem zakonom, namenjena je prodaji in je opremljena z oznako ISBN v skladu z zakonom, ki ureja obvezni izvod publikacij;
 
-
založniki so založniki po zakonu, ki ureja obvezni izvod publikacij;
 
-
knjigotržci so pravne osebe zasebnega in javnega prava, samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, ki se ukvarjajo s prodajo knjig v katerikoli obliki (založbe, društva, javni in zasebni zavodi, uvozniki, knjigarne, trgovine, prodajni kioski, prodajni centri, ki so specializirani ali nespecializirani za prodajo knjig, spletne knjigarne in prodajalci, knjižni klubi, telefonski studii, antikvariati, samozaložniki, akviziterji in druga prodajna mesta knjige);
 
-
končni kupci so fizične in pravne osebe, ki nakup opravljajo za lastne potrebe in ne zaradi nadaljnje prodaje;
 
-
enotna cena je enotna maloprodajna cena (prodajna cena z davkom na dodano vrednost);
 
-
knjižni sejem je glede na trajanje in program zaključena prireditev, na kateri sodeluje najmanj pet založnikov in ki traja največ deset zaporednih dni.
 

3. člen

(temeljna načela)

 
Temeljna načela tega zakona so:
 
-
načelo zaščite slovenske knjige kot javne dobrine posebnega kulturnega pomena za razvoj posameznika, družbe in države ter za razvoj slovenskega jezika;
 
-
načelo maksimalne in enakopravne dostopnosti slovenske knjige za vse končne kupce na celotnem območju Republike Slovenije;
 
-
načelo enakosti kupcev knjig, tako da bodo v obdobju, ki ga predpisuje zakon, lahko kupili določen knjižni naslov po enaki ceni ne glede na način in kraj nakupa;
 
-
načelo prirejenosti interesov vseh deležnikov v knjižni verigi, tako da so avtorji, založniki, knjigotržci, knjižnice in končni kupci v optimalnih medsebojnih razmerjih.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window