Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-1E)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 79-4266/2010, stran 11878 DATUM OBJAVE: 8.10.2010

VELJAVNOST: od 9.10.2010 / UPORABA: od 31.12.2010

RS 79-4266/2010

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 30.4.2011 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 15.12.2019: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 79/10

Časovnica

Na današnji dan, 15.12.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 30.4.2011
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4266. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-1E)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-1E)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-1E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na 20. seji 28. septembra 2010.
 
Št. 003-02-8/2010-23
 
Ljubljana, dne 6. oktobra 2010
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O BANČNIŠTVU (ZBan-1E)

 

1. člen

 
V Zakonu o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08, 19/09 in 98/09) se v 2. členu 1. in 2. točka spremenita tako, da se glasita:
 
»1.
Direktiva 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij (UL L št. 177 z dne 30. junija 2006, str. 1-200), spremenjena z Direktivo Komisije 2007/18/ES z dne 27. marca 2007 o spremembi Direktive 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede izvzetja nekaterih institucij iz področje njene uporabe ali njihove vključitve v področje njene uporabe ter glede obravnave izpostavljenosti do multilateralnih razvojnih bank (UL L št. 87 z dne 28. marca 2007, str. 9-10), Direktivo 2007/44/ES z dne 5. septembra 2007 o spremembah Direktive Sveta 92/49/EGS in direktiv 2002/83/ES, 2004/39/ES, 2005/68/ES in 2006/48/ES glede postopkovnih pravil in ocenjevalnih meril za skrbno oceno pri pridobitvah in zvišanju deležev v finančnem sektorju (UL L št. 274 z dne 21. septembra 2007, str. 1-16), Direktivo 2007/64/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2007 o plačilnih storitvah na notranjem trgu in o spremembah direktiv 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES in 2006/48/ES ter o razveljavitvi Direktive 97/5/ES (UL L št. 319 z dne 15. novembra 2007, str. 1-36), Direktivo 2008/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembah Direktive 2006/48/ES o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L št. 81 z dne 20. marca 2008, str. 38-39), Direktivo 2009/110/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti ter nadzoru skrbnega in varnega poslovanja institucij za izdajo elektronskega denarja ter o spremembah direktiv 2005/60/ES in 2006/48/ES in razveljavitvi Direktive 2000/46/ES (UL L št. 267 z dne 10. oktobra 2009, str. 7-17), Direktivo 2009/111/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o spremembi direktiv 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2007/64/ES glede bank, ki so odvisne od centralnih institucij, nekaterih postavk lastnih sredstev, velikih izpostavljenosti, nadzornih režimov in kriznega upravljanja (UL L št. 302 z dne 17. novembra 2009, str. 97-119) in Direktivo Komisije 2010/16/EU z dne 9. marca 2010 o spremembi Direktive 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede izvzetja določene institucije iz področja uporabe (UL L št. 60 z dne 10. marca 2010, str. 15-16).
 
2.
Direktiva 2006/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o kapitalski ustreznosti investicijskih podjetij in kreditnih institucij (UL L št. 177 z dne 30. junija 2006, str. 201), spremenjena z Direktivo 2009/111/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o spremembi direktiv 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2007/64/ES glede bank, ki so odvisne od centralnih institucij, nekaterih postavk lastnih sredstev, velikih izpostavljenosti, nadzornih režimov in kriznega upravljanja (UL L št. 302 z dne 17. novembra 2009, str. 97).«.
 

2. člen

 
Prvi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
»(1)
V tem zakonu so uporabljene naslednje kratice drugih zakonov:
 
1.
ZFK je Zakon o finančnih konglomeratih (Uradni list RS, št. 43/06),
 
2.
ZGD-1 je Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo),
 
3.
ZIN je Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 - uradno prečiščeno besedilo),
 
4.
ZPPDFT je Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 47/09 in 19/10),
 
5.
ZTFI je Zakon o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07, 100/07 - popr., 69/08 in 40/09),
 
6.
ZISDU-1 je Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 - uradno prečiščeno besedilo, 68/05 - odločba US, 92/07, 109/07 - popr. in 65/08),
 
7.
ZUP je Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo,105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08 in 8/2010),
 
8.
ZUS-1 je Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06),
 
9.
ZPlaSS je Zakon o plačilnih storitvah in sistemih (Uradni list RS, št. 58/09 in 34/10).«.
 

3. člen

 
Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
»(1)
Ti pojmi imajo enak pomen, kakor je opredeljen v naslednjih določbah ZPlaSS:
 
1.
elektronski denar v 4. členu,
 
2.
plačilna storitev v 5. členu,
 
3.
storitve upravljanja plačilnih sistemov v prvem odstavku 166. člena.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window