Navigacija

Zakon o inšpekciji dela (ZID-1)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 19-663/2014, stran 2231 DATUM OBJAVE: 17.3.2014

VELJAVNOST: od 1.4.2014 / UPORABA: od 1.4.2014

RS 19-663/2014

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 21.10.2017 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 6.10.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 19/14, 55/17

Časovnica

Na današnji dan, 6.10.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 21.10.2017
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

663. Zakon o inšpekciji dela (ZID-1)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o inšpekciji dela (ZID-1)

 
Razglašam Zakon o inšpekciji dela (ZID-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 6. marca 2014.
 
Št. 003-02-3/2014-8
 
Ljubljana, dne 14. marca 2014
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O INŠPEKCIJI DELA (ZID-1)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
Ta zakon ureja pristojnost Inšpektorata Republike Slove­nije za delo (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat), pooblastila in pogoje za inšpektorico oziroma inšpektorja (v nadaljnjem besedilu: inšpektor), naloge in pogoje za strokovno pomočnico oziroma strokovnega pomočnika (v nadaljnjem besedilu: stro­kovni pomočnik), postopek inšpekcijskega nadzora, inšpek­cijske ukrepe in druga vprašanja, povezana z inšpekcijskim nadzorom.
 

2. člen

(pristojnost inšpektorata)

 
(1)
Inšpektorat opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov z naslednjih področij, če ni z zakonom dru­gače določeno:
 
1.
varnosti in zdravja pri delu,
 
2.
delovnih razmerij, minimalne plače, trga dela in zapo­slovanja, dela in zaposlovanja tujcev, sodelovanja delavcev pri upravljanju in stavk.
 
(2)
Inšpektorat opravlja tudi inšpekcijski nadzor nad izvajanjem drugih zakonov in predpisov, če ti tako določajo.
 

3. člen

(uporaba zakona)

 
Če ni s tem zakonom drugače določeno, se za izvrševanje inšpekcijskega nadzora ter za inšpektorje uporabljajo določbe zakona, ki ureja inšpekcijski nadzor, določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek, ter določbe posebnih predpisov, ki urejajo nadzor posameznih inšpekcij, ki delujejo v inšpektoratu.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window