Navigacija

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 95-3955/2014, stran 10669 DATUM OBJAVE: 29.12.2014

VELJAVNOST: od 30.12.2014 / UPORABA: od 1.1.2015

RS 95-3955/2014

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2015 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 18.5.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 95/14

Časovnica

Na današnji dan, 18.5.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.1.2015
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3955. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost

 
Na podlagi drugega odstavka 146. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 40/12 - ZUJF; 83/12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13 - ZIPRS1415 in 86/14) izdaja minister za finance
 

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost

 

1. člen

 
V Pravilniku o izvajanju Zakona o davku na dodano vre­dnost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11, 106/11, 108/11, 102/12, 54/13 in 85/14) se v prvem odstavku 1. člena v oklepaju veznik »in« nadomesti z vejico, za besedilom »101/13 - ZIPRS1415« pa se doda besedilo »in 86/14«.
 
Na koncu drugega odstavka se pred piko doda besedilo, ki se glasi:
 
»in Izvedbena Uredba Komisije (EU) št. 815/2012 z dne 13. septembra 2012 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Ured­be Sveta (EU) št. 904/2010 glede posebnih ureditev za davčne zavezance, ki nimajo sedeža in opravljajo telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja ali elektronske storitve za osebe, ki niso davčni zavezanci (UL L št. 249 z dne 14. 9. 2012, str. 3)«.
 

2. člen

 
V 47. členu se besedilo »Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 927/2012 z dne 9. oktobra 2012 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomen­klaturi ter skupni carinski tarifi (UL L št. 304 z dne 31. 10. 2012, str. 1)« nadomesti z besedilom »Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1101/2014 z dne 16. oktobra 2014 o spremembi Pri­loge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L št. 312 z dne 31. 10. 2014, str. 1)«.
 

3. člen

 
V prvem odstavku 48. člena se 29. točka spremeni tako, da se glasi:
 
»29.
preparati za zaslajevanje (tarifni oznaki: 3824 90 92 in 3824 90 93) in dietetična sol pod tarifno oznako 3824 90 96.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window